Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > únor  > Ocenění

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy převzali 19. ledna 2011 moderátor a hlavní scenárista pořadu České televize Historie.cs Mgr. Vladimír Kučera a Mgr. Vladimír Kunz, který se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy a techniky; jeho příspěvky jsou známé především z pořadů Teleskop, Vědník, Popularis a nově i PORT. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš publicistům poděkoval za profesionální působení v oblasti popularizace výsledků vědy a výzkumu a ocenil taktéž přínos České televize, která se popularizaci vědeckých poznatků jako instituce veřejné služby věnuje soustavně.

Pořad Historie.cs, který Česká televize vysílá od roku 2007, se věnuje problematice československých a českých moderních dějin po roce 1918. Připomíná a nově vysvětluje témata významná a známá, ale odkrývá i neznámé a kontroverzní kapitoly našich moderních dějin. Vladimír Kučera jej koncipuje jako diskusní a přivádí na obrazovky nejen odborníky, ale i pamětníky. Ke spolupráci si často zve experty z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a specializovaných pracovišť. Kultivovanou formou přispívá ke zlepšení historických znalostí a dějinného povědomí diváků a současně odkrývá i jiné možnosti interpretace českých dějin. Novinář a publicista Vladimír Kučera je hlavní tváří pořadu a má nepopiratelnou zásluhu, že jsou témata novodobé české historie přibližována veřejnosti seriózním a zároveň atraktivním způsobem.

 14_1.jpg
 Obě fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 „Vědců si vážím, a proto mě mrzí, že je naše politická elita staví do role outsiderů,“ uvedl Vladimír Kučera.

Vladimír Kunz vystudoval v letech 1973–1978 dokumentaristiku na pražské FAMU a již během studií se zajímal o vědu a techniku. V roce 1982 nastoupil do Československé televize a orientoval se na autor-skou přípravu populárně vědeckých a vzdělávacích pořadů (cykly Věda pro praxi a Perspektivy). Po odchodu z ČST v roce 1990 se zaměřil na dramaturgickou práci v tiskovém odboru Ministerstva životního prostředí ČR (cyklus Minuta denně). Od roku 1994 se jako externí autor podílel na přípravě populárně vědeckého cyklu Teleskop, který zahrnoval témata od přírodních věd přes elektroniku, sdělovací techniku a dopravu až po společenské vědy a medicínu. Mezi léty 1999–2002 natáčel pro Českou televizi magazín Vědník, v letech 2003–2006 pořad Popularis. Od roku 2007 spolupracuje na magazínu vědy a techniky PORT, kde natáčí nejen hlavní příspěvky, ale především pomohl propracovat oblíbenou rubriku Michaelův experiment. Právě díky Vladimíru Kunzovi se podařilo učinit tyto televizní příspěvky přitažlivé a zábavné.

 13_2.jpg
 „Chápu toto ocenění jako inspiraci, abychom popularizaci Akademie věd a vědy vůbec ještě zesílili a zvýraznili,“ poznamenal Vladimír Kunz.

Místopředseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR dr. Radek Mikuláš na setkání s oceněnými, které se uskutečnilo v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě, uvedl, že Rada letos vybírala z více jak 20 návrhů. K práci oceněných publicistů poznamenal: „Jsme velkými dlužníky za to, co pro vědu děláte, protože poslední léta ukazují, že se jen těžko obejdeme bez kladného mediálního obrazu.“

-red-