Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > únor  > Obálka

Nové knihy

 ILIAS
Po mnohých peripetiích úspěšně vychází první vydání překladu Vladimíra Šrámka, který vytvořil již v době okupace. Šrámek na rozdíl od dřívějších překladatelů použil místo hexametru volný verš, resp. hexametr rozvolnil, a tím umocnil dramatičnost eposu.
Homér, edice Europa, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_1.jpg

 CLAUS SCHENK VON STAUFFENBERG
Životopis

Petr Hoffmann považovaný za největšího znalce dějin německého vojenského odporu proti nacionálnímu socialismu za Třetí říše rozvíjí příběh hraběte Clause von Stauffenberga, šlechtice, důstojníka a pachatele atentátu na Vůdce. Podává podrobný obraz vývoje a proměn duše jedince, propojený s dějinami Německa a Evropy první poloviny 20. století.
Hoffmann, P., edice Historie, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

 02_4.jpg

 AKADEMICKÉ DUETY:
o profesním a soukromém životě ve vědě

Rozhovory s akademickými páry představují patnáct jedinečných duetů, v nichž se obdobně jako dva hlasy v hudební skladbě kombinují dvě životní dráhy partnerů, kteří se věnují vědě nebo učí na vysoké škole. V knize nalezneme např. rozhovor s Helenou a Michalem Illnerovými, Magdalenou a Václavem Pačesovými nebo Evou a Josefem Sykovými.
Vohlídalová, M. (ed.), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2010. Vydání 1.

02_2.jpg

 DIVADLO V TOTALITNÍM SYSTÉMU
Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech

Publikace teatrologa Vladimíra Justa je přepracovanou a doplněnou prací, jež má nahradit úspěšnou publikaci Česká divadelní kultura v datech a souvislostech 1945–1989, která vyšla v roce 1995. Vývoj českého divadla představuje ve čtyřech kapitolách zabývajících se vztahem divadla a revoluce, divadla a stalinismu, divadla a uvolnění ve „velkých šedesátých“ a divadla a „normalizace“.
Just, V., Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_3.jpg

 EVROPA V RODINĚ
Kniha Marie Czapské, hraběnky pocházející z jednoho z nejbohatších rodů usazených na někdejším polsko-litevském území, je v prvé řadě hledáním minulosti útlého dětství mladé dívky a skrze něj i hledáním minulosti její rodiny. Přestože je poskládána z útržků a netvoří souvislý celek, poskytuje mozaiku rodinné historie na pozadí evropských dějin od napoleonských válek až k událostem první poloviny 20. století.
Czapska, M., edice Paměť, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_6.jpg

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LEDNU 2011

 1. Klíma, I. – Moje šílené století II. (dotisk)
 2. Hilský, M. – Shakespeare a jeviště svět (s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
 3. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)
 4. Zakaria, F. – Postamerický svět
 5. Spengler, O. – Zánik Západu – Obrysy morfologie světových dějin

 Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Kleczek, J. – Život se Sluncem a ve vesmíru, Paseka
 2. Deleuze, G., Guattari, F. – Tisíc plošin, Herrmann & synové
 3. Vacková, B., Ferenčuhová, S., Galčanová, L. (eds.) – Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum, Pavel Mervart
 4. Jehlička, L. – Křik Koruny svatováclavské, Torst
 5. Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, průvodce výstavou, Gallery

 Knihkupcův tip:

Míšková, A., Franc, M., Kostlán, A. (eds.) – Bohemia docta, Academia (s podporou AV ČR)

 ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1