Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > únor  > Ocenění

Ocenění českého chemického inženýrství

Českému chemickému inženýrství se dostalo dalšího významného mezinárodního ocenění: prezidentem Evropského aerosolového společenství (EAA) byl na funkční období 2010–2012 jmenován dr. Jiří Smolík, předseda České aerosolové společnosti (ČAS) a vědecký pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR. Současně se generálním tajemníkem EAA stal prof. Martin Braniš, tajemník ČAS a pracovník Přírodovědecké fakulty UK. Předání předsednictví se uskutečnilo v září loňského roku v Helsinkách na výročním zasedání EAA v rámci mezinárodní aerosolové konference IAC 2010.

 12_1.jpg
  Nanočástice ZrO2 a SiO2 připravené aerosolovým procesem

Zvolení Jiřího Smolíka prezidentem EAA reflektuje aktivní a úspěšnou pozici, kterou ČAS v evropském měřítku zaujímá. Její nejvýraznější akcí na mezinárodní scéně v poslední době byla organizace 18. mezinárodní konference Nucleation and Atmospheric Aerosols (2009, Praha); následovat ji bude nejvýznamnější evropský aerosolový mítink – Evropská aerosolová konference – EAC 2013 (Praha).

ČAS (http://cas.icpf.cas.cz) vznikla z Pracovní skupiny pro výzkum aerosolů České společnosti chemického inženýrství při příležitosti pořádání Evropské aerosolové konference v roce 1999 v Praze; sympozia, které se vůbec poprvé konalo v některé ze zemí střední a východní Evropy. Členem EAA je od roku 2002. Jak se praví v jejích stanovách, sdružuje převážně vědce z výzkumných ústavů a univerzit, a to s těmito záměry: podporovat spolupráci ve všech oblastech výzkumu aerosolů; stimulovat šíření informací o aerosolech jak mezi členy, tak i veřejností prostřednictvím setkání a publikací; na všech úrovních podporovat vzdělávání v oblasti aerosolů; podporovat mezinárodní spolupráci. Každoročně také pořádá výroční konferenci (sborníky referátů naleznete na http://cas.icpf.cz/download.php).

 12_2.jpg
  Jiří Smolík a Jens Vellev při zkoumání ostatků Tycha Braha

Evropské aerosolové společenství (www.gaef.de/eaa) je zastřešující organizací národních a regionálních aerosolových společností evropských zemí a Izraele. Předsednictví jednotlivých společností trvá vždy dva roky a postupně přechází z jedné společnosti na druhou. Předseda příslušné společnosti se tak stává prezidentem a tajemník generálním tajemníkem EAA.

Společenství má mnoho cílů. Poskytuje například fórum pro spolupráci národních společností a usnadňuje komunikační toky mezi nimi. V kontaktu s Evropskou unií pomáhá vytvářet vědní politiku v souvisejících oborech a zároveň funguje jako kontaktní bod pro podobné organizace mimo evropský prostor. Rovněž koordinuje organizaci Evropských aerosolových konferencí a pomáhá vytvářet jejich odborné pracovní skupiny.

Prostřednictvím svých deseti pracovních skupin pokrývá všechny aktuální oblasti výzkumu aerosolů, a to od jejich tvorby při spalovacích procesech, výskytu v atmosféře, přes chemické a fyzikální vlastnosti až po cílenou produkci pro využití v nanotechnologiích či v lékařství při léčbě astmatických obtíží a plicních chorob.

V současnosti sdružuje 12 aerosolových společností. Kromě České aerosolové společnosti to jsou: holandsko-belgická „Dutch/Belgian Aerosol Society“; finská „The Finnish Association for Aerosol Research“; francouzská „Association Française d’Etudes et Recherches sur les Aérosols“; německá „Gesellschaft für Aerosolforschung e. V.“; řecká „Hellenic Association for Aerosol Research“; maďarská „Hungarian Aerosol Society“; izraelská „Israel Association for Aerosol Research“ (IAAR); italská „Societa Italiana di Aerosol“; skandinávská „Nordic Society for Aerosol Research“; španělská „Spanish Aerosol Society“; britsko-irská „The Aerosol Society“.

 JIŘÍ HANIKA,
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.