Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se dne 11. ledna 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 20. zasedání konaného 4. ledna 2011.

 Souhlasila
– s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců pracovišť AV ČR v rámci dvoustranných dohod pro rok 2011.

 Jmenovala
– MUDr. Vítězslava Vavrouška, MBA, zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR,
– Ing. Zbyňka Černého, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
– JUDr. Marii Lutovskou členkou Archeologické evaluační komise AV ČR.

Vzala na vědomí
– opatření provedená k realizaci usnesení XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 14. prosince 2010,
– výsledky analýzy indikátorové produkce VaV v ČR analytickým oddělením společnosti Thomson--Reuters II. – obory – pracoviště AV ČR a VŠ,
– zprávu o výsledcích kontroly v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.