Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XXI. valné shromáždění Učené společnosti

Učená společnost ČR, která v loňském roce oslavila dvacet let od svého založení v roce 1994, se ve dnech 18. a 19. května 2015 sešla na dvoudenním zasedání v pražském Karolinu a sídle Akademie věd na Národní třídě. První den veřejné části jednání, jehož se zúčastnily význačné osobnosti badatelské i politické sféry, patřil tradičnímu ceremoniálu – předání medailí, cen a čestných uznání. FOTOGALERIE

US_2015_01.JPG US_2015_02.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG  US_2015_04.JPG US_2015_04.JPG                                                                                                                                                          

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletinMedaili za zásluhy o rozvoj vědy
převzali předseda správní rady a prezidia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. Václav Pavlíček, který patří mezi nejvýznamnější české právníky a je hlavním představitelem oboru ústavního práva u nás, a endokrinolog prof. Luboslav Stárka, který v letech 1990–2000 působil jako ředitel Endokrinologického ústavu v Praze.

Cenu Učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník do 40 let získali dr. Vít Jelínek z Matematicko-fyzikální fakulty UK a prof. Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Ocenění pro pedagogy se sponzorskou podporou Nadačního fondu Neuron za podporu zájmu o vědu a výzkum na středních školách, vytváření podmínek pro individuální činnost studentů a vynikající působení studentů v soutěžích obdrželi ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějov dr. Rostislav Halaš a Ing. Zita Valentová z Masarykovy střední školy chemické v Praze.

V kategorii pro středoškolské studenty zaujali Učenou společnost následující studenti a studentky: Anna Beránková z Masarykovy střední školy chemické v Praze (Voltametrické stanovení 4-nitrofelonu na měděné elektrodě a jeho optimalizace), Michaela Kajšová z Gymnázia ve Zlíně (Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování), Lucie Kopecká z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli (Malá kronika salesiánské rodiny), Vít Mužík ze Základní školy a gymnázia ve Vítkově (Ostravsko aneb dopad těžby uhlí na oblast a energetiku kraje), Jiří Pavlacký z Gymnázia v Brně-Řečkovicích (Pozorování živých lidských embryonálních kmenových buněk v planárním a 3D prostředí), Marek Sláma ze Střední průmyslové školy chemické v Brně (Populační struktura, kondice a reprodukční charakteristika hlavačky mramorované), Jiří Štábl a Tereza Zezulová z Purkyňova gymnázia (Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců), Martin Vondrák ze Slovanského gymnázia v Olomouci (Statistická analýza nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách dat), Luboš Vozdecký z Gymnázia ve Vyškově (Rolling Friction), Jan Zelený z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové (Příprava kationického tenzidu využitelného k pokrytí zlatých nanotyčinek), kolektiv studentů Roman Jordán, Tereza Hůrská, Tomáš Lejsek, Aneta Doušková, Ivan Matejic, Ariana Ademocka, Ondřej Rolník a Michal Šmucr z Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích ( Nebyli jen Švejkové aneb Velká válka pohledem osobních deníků a válečné korespondence).

Dopolední program Valného shromáždění Učené společnosti zakončila vystoupení představitelů britské Královské společnosti nauk (The Royal Society) Martina Reese (viz rozhovor Průlom nepřinesou filosofové, ale fyzici ), Geoffrey Boultona a Brian Heapa; zahraniční hosté vystoupili rovněž v odpoledním bloku s veřejnými přednáškami.

Učená společnost byla ustavena 10. května 1994 z iniciativy tehdejšího předsedy Akademie věd ČR prof. Rudolfa Zahradníka a prof. Otto Wichterleho. Po celou dobu existence se hlásí k tradicím Královské české společnosti nauk (1784) a České akademie věd a umění (1890), jejíž 125. výročí založení letos AV ČR slaví. Program Učené společnosti je obdobný jako u jiných sdružení tohoto typu, a to především z evropských zemí, tj. podporovat vzdělanost, vědu a kulturní atmosféru jak v tuzemsku, tak ve stycích mezi státy a národy.
red

20. 5. 2015