Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nový předseda Rady vědeckých společností

16_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Nově zvolený předseda RVS Lubomír Hrouda

Na plenárním zasedání Rady vědeckých společností ČR, jež se konalo 23. října 2013 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze, byl po abdikaci prof. Ivo Hány zvolen předsedou doc. Lubomír Hrouda, a to na dobu jednoho roku do konání řádných voleb v roce 2014. Členem RVS ČR je doc. Hrouda od roku 1992; v roce 1993 se stal jejím místopředsedou. RVS ČR koordinuje 75 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů a má na 34 000 členů.
Doc. Hrouda působil v letech 1969 až 1990 v Botanickém ústavu ČSAV, kde se specializoval na taxonomii a fytogeografii cévnatých rostlin. Od roku 1991 je zaměstnán na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK; v letech 2003–2009 jako vedoucí katedry. Mezi léty 1992–2001 souběžně působil na Biologické fakultě JU České Budějovice. Od října 2010 je vedoucím katedry biologie a environmentálních studií PedF UK. Podílí se na terénních cvičeních, vede zahraniční studentské exkurze do různých evropských zemí a biomů. Od roku 2005 předsedá České botanické společnosti. Taxonomické a fytogeografické studie a příspěvky publikoval v národních i mezinárodních botanických periodikách (Folia geobotanica, Preslia, Zprávy České botanické společnosti atd.). Autorsky se významně podílel na kompendiu Květena ČR (dosud osm svazků) a na Klíči ke květeně ČR (jeden z editorů a hlavních autorů). Celkem je ­autorem 153 článků a pasáží v knižních publikacích. Citovanost: WOS 238.
lsd