Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Medaile a ceny Josefa Hlávky

cm_miniatura.jpgV duchu každoroční listopadové tradice, kterou se Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových hlásí k odkazu Josefa Hlávky, se 16. listopadu 2013 na zámku v Lužanech uskutečnilo předání medailí a cen nesoucích jméno tohoto významného českého stavitele, mecenáše a zakladatele České akademie věd a umění.
 

 


Účastníci slavnosti na zámku v Lužanech. Všechna fota: Miroslav Hrabica, Archiv autora


Medaili Josefa Hlávky za rok 2013 převzal společně s dalšími sedmi osobnostmi prof. Miroslav Fiedler z Ústavu informatiky AV ČR, a to na návrh předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše. Vyznamenaný český matematik se zaměřuje na lineární a numerickou algebru, teorii grafů a euklidovskou geometrii a je autorem mnoha důležitých vědeckých článků a několika monografií. Zavedl pojem algebraické souvislosti, který umožňuje jisté charakteristiky grafů popsat a vyhodnocovat algebraickými metodami. V současnosti se proto v algebraické teorii grafů objevují termíny Fiedlerův vektor či Fiedlerovo uspořádání. Od roku 1952 působil v Matematickém ústavu ČSAV, v současnosti je pracovníkem Ústavu informatiky AV ČR. Vyučoval nejen na domovské Univerzitě Karlově, ale také v zahraničí (Caltech, Auburn University, University of South Carolina). Je členem Učené společnosti ČR. V roce 2006 obdržel nejvyšší ocenění Akademie věd De scientia et humanitate optime meritis, o rok později jej prezident „za zásluhy o stát v oblasti vědy“ vyznamenal medailí Za zásluhy.


Laudatio na Miroslava Fiedlera přednesl předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.


Nositel Medaile Josefa Hlávky Miroslav Fiedler z Ústavu informatiky AV ČR oslavil v roce 2011 významné životní jubileum. Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 

Ocenění za celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost a šíření dobrého jména české vědy ve světě převzali v sále Českého kvarteta na zámku v Lužanech dále emeritní děkanka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze prof. Miroslava Vrbová, někdejší přednosta Stomatochirurgické kliniky VFN a 1. LF UK prof. Jiří Mazánek, zoolog a popularizátor vědy prof. Karel Štastný z České zemědělské univerzity v Praze, Vladislav Eybl, prof. Karel Smetana z Ústavu hematologie a krevní transfuze, prof. Jiří Wanner z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a herečka Jana Hlaváčová.

Mezi laureáty Cen Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy ani letos nechyběli mladí vědečtí pracovníci z pracovišť AV ČR – jmenovitě dr. Hana V. Bortlová z Ústavu pro soudobé dějiny, dr. Daniel Gazda z Ústav jaderné fyziky, Mgr. Magdalena Lučanová z Botanického ústavu, dr.Ondřej Novák z Fyzikálního ústavu a dr. Elena Tomšík z Ústavu makromolekulární chemie.

Ceremoniál s hojnou účastí osobností české vzdělanosti patřil rovněž udělení tzv. „trvalých legátů“ – tradičně městu Přeštice na podporu školství a kultury a dále klatovskému gymnáziu na podporu talentovaných studentů a Národnímu muzeu v Praze na doplnění sbírek. Obřad zakončil koncert klarinetového kvarteta Catarina Clarinete v zámecké kapli lužanského zámku.

LUDĚK SVOBODA

18. 11. 2013