Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > září  > Úvodník

Vědecké léto

04_1.jpg 

Letní čas se vedle odpočinku tradičně nese také v celé plejádě aktivit na poli vědeckém i vzdělávacím. V oblíbených letních školách, které pořádá mnoho akademických ústavů, si rozšiřují obzory nejen žáci a studenti všech stupňů škol, ale také sami pedagogové či vědečtí pracovníci a výsledné číslo počtu frekventantů by proto bylo jistě úctyhodné. Prázdninové měsíce přejí také češtině – Pražská letní škola slovanských studií se letos konala pošedesáté, sesterská aktivita v Olomouci byla již třicátá a jen o pět let později začala v Českých Budějovicích. Nejen tato výročí si v srpnu připomněli bohemisté z domova i ze světa na VIII. mezinárodním sympoziu o češtině v zahraničí. Téma řešili rovněž při svém výjezdu do Hlávkova lužanského zámku. Češtiny se týká též rozhovor s Indirou Feustelovou. Při tom se nabízí souvislost s dalšími vědeckými setkáními: naše intelektuální kapacity opustivší bývalý režim ustavily v USA téměř před 60 lety Společnost pro vědy a umění. Její v pořadí 28. kongres (koná se jedenkrát za dva roky) hostila tentokráte v prvních zářijových dnech Bratislava. Rovněž ve dvouletých cyklech – avšak v Praze – pořádají čeští chemikové významný mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA – také on za totality dával našim vědcům příležitost ke kontaktům se zahraničními kolegy. Přestože CHISA 2016 nese pořadové číslo 22, chemici si letos připomněli již 60. výročí – v mezidobí se totiž konají stejnojmenné konference na národní úrovni, a ta první se uskutečnila v roce 1956.
Uzavřít zářijové entrée chemií, byť posunutou blíže k biologii, ale ­také zůstat u umění či užité grafiky – jak je ctěná libost – mi dovoluje nová poštovní známka nesoucí portrét prof. Antonína Holého a motiv chemických baněk, související obálka prvního dne s obrázkem budovy Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a příležitostné razítko (viz obrázek nahoře). Prostřednictvím poštovní ceniny se do celého světa rozletí připomínka českého profesora Antonína Holého, jehož objevy pomáhají milionům lidí.

MARINA HUŽVÁROVÁ