Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > únor  > Knihy

Nové knihy

17_1.jpg

ŽARGON AUTENTICITY
K německé ideologii

T. W. Adorno rozvíjí kritiku řeči, která vyvolává dojem duchovnosti a autenticity, a přitom je v tajném spojenectví s anonymitou směnné společnosti. Adorno odhaluje žargon nejen v literatuře a politice, ale také u německých existenciálních filozofů. Hlavním tématem knihy však je žargon Martina Heideggera. Autor zasazuje Heideggerovu filozofii do širších kulturně-historických souvislostí, o nichž píše už v Dialektice osvícenství. V knize Žargon autenticity nalezneme množství odkazů na literární díla (Karla Krause, Rainera M. Rilkeho nebo na německé populární romány), které Adorno rozehrává při zkoumání ­filozofické „řeči autenticity“. V českých podmínkách je to v zásadě první kniha, která přináší fundovanou kritiku Heideggerova myšlení.
Theodor W. Adorno, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_3.jpg

ŽIVOT S UMĚNÍM
Rodinný dvojportrét

Autobiografie zesnulého hudebního a filmového kritika, dramaturga, scenáristy, pedagoga, produkčního a publicisty Vladimíra Bora zachycuje vzpomínky na dětství a dospívání a rovněž četné aktivity, které ho spojovaly s českým divadlem, filmem i hudebním životem. Z osobních vzpomínek vyrůstají i další dva životopisy věnované jeho rodičům – operní pěvkyni Olze Valouškové-Borové, sólistce Národního divadla v Praze a opery v Lublani, a Janu Borovi, divadelnímu režisérovi a publicistovi, uměleckému šéfovi Švandova divadla a Divadla na Vinohradech a šéfovi činohry Národního divadla.
Vladimír Bor, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_4.jpg

HODINA DUCHŮ
Praxe nevzdělanosti.
Polemický spis

Nikdo už neví, co vzdělání znamená, ale všichni požadují jeho reformu. Etab­luje se řádný trh, na němž tropí své řády i neřády výzkumníci vzdělání a experti na vzdělání, agentury, testující instituty, lobbisté a vzdělanostní politici všech frakcí. Po Teorii nevzdělanosti nyní tedy její praxe. To, co se aktuálně rýsuje ve třídách a posluchárnách, v seminářích a redakcích, ve virtuálním světě i v reálné politice, je podrobeno ostré a pointované kritice. Za potěšením z polemiky však stojí vážná naléhavá prosba: dát vzdělání a vědění opět šanci.
Konrad Paul Liessmann, Academia, Praha 2015. Vydání 1. Překlad: Milan Váňa.

17_2.jpg

KAPITOLY Z GEOLOGIE DUŠE
Do sborníku věnovaného k 60. narozeninám Václava Cílka zařadili editoři texty autorů z jeho okolí, a to na volné téma: texty spjaté s osobou Václava Cílka či s problematikou jemu blízkou, odborného i beletristického rázu. Mezi přispěvateli najdete např. Martina Palouše, Ljubu Václavovou, Jiřího Přibáně, Václava Moravce, Stanislava Komárka, Danu Drábovou aj. Součástí jsou fotografie z autorských archivů, texty doprovodila svými fotografiemi Hana Rysová a malbami Vasilij Ťuťunnik.
Kolektiv autorů, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_6.jpg

MAGIE REALITY
Jak víme, co je skutečně pravdivé
Magie má mnoho podob. Tou tradiční naši předkové, než vyvinuli vědeckou metodu, vysvětlovali svět. Dawkinsova Magie reality je plná chytrých myšlenkových experimentů a vysvětluje celou řadu přírodních jevů. Z čeho se skládá hmota? Jak starý je vesmír? Co je příčinou tsunami? Proč je na světě tolik rost­lin a zvířat? Kniha je ovšem víc než čtivý úvod do vědecké metody – díky desítkám ilustrací výtvarníka Davea McKeana vzniklo skutečně umělecké dílo, pokladnice pro každého, kdo někdy uvažoval, jak svět funguje.
Richard Dawkins, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_6.jpg

ZAMĚSTNANECKÉ DÍLO
DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA
VE VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCI

Souhrn práv a povinností při užití děl chráněných autorským zákonem č. 121/2000 Sb. vytvořených zaměstnanci veřejné výzkumné instituce.
Publikace shrnuje problematiku uvedenou v podtitulu se zřetelem ke zvláštnostem nakládání s autorskými díly majícími povahu zaměstnaneckých děl v rámci činnosti veřejné výzkumné instituce. Má sloužit jako pomůcka pro lepší orientaci v právech a povinnostech vedoucích zaměstnanců při nakládání s autorskými díly jejich zaměstnanců a poskytnout autorům těchto děl i ostatním zájemcům z řad širší veřejnosti ucelený přehled o současné právní úpravě v této oblasti.
Marta Merhautová, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_7.jpg

PRACOVNÍ PRÁVO PRAKTICKÉ
Praktický průvodce pracovněprávními vztahy, jenž zahrnuje i příklady situací, které vyžadují užití zákona, doplněné o otázky a odpovědi nejen v souladu se zákoníkem práce a předpisy pracovního práva, ale také o judikaturu soudů.
Záměrem publikace je motivovat čtenáře k lidskému a všednímu přístupu k pracovnímu právu. Zobrazeny jsou zde pracovněprávní vztahy nejen z pohledu zákona, ale především praxe; a právě na praktické otázky v publikaci nalezneme odpovědi. Od pojmů zákoníku práce přes vnitřní předpisy si ukážeme, jak nahlížet na soudní řízení, včetně příkladů soudních rozhodnutí.
Václava Porubiaková, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_9.jpg

ŽIVÁ PŮDA
Výzkumný program: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Většina velkých civilizací v posledních tisíciletích vznikla a rozvíjela se v říčních údolích a podobných oblastech s úrodnými půdami a příznivými klimatickými podmínkami. Půdy vyčerpávané sklizní plodin byly pravidelně zúrodňovány náplavami materiálu bohatého na živiny, které přinášela řeka, a tak tyto půdy dlouhodobě zabezpečovaly dostatek potravy. I dnes je lidstvo jako celek naprosto závislé na půdě, na její schopnosti vytvářet a zabezpečovat příhodné podmínky pro růst rostlin, které jsou základem naší výživy. Mimoto je zcela zřejmé, že půda má i mnoho mimoprodukčních (ekologických, ekosystémových) funkcí, které jsou nezastupitelné a někdy pro danou oblast významnější než možnost pěstování rostlin.
Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Academia, Praha 2015. Vydání 1.

17_8.jpg

EUTANAZIE – ANO ČI NE?
Výzkumný program: Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Je správné, aby lékaři za určitých okolností pomáhali některým pacientům zemřít? A pokud ano, směli by tak činit nejen odstoupením od marné léčby, ale i aktivně, například podáním smrtící dávky utišujícího prostředku? Těchto otázek se týká diskuse o eutanazii a jiných formách asistované smrti. Publikace si klade za cíl představit současný stav diskuse. V posledních letech bylo sice u nás už leccos publikováno, ale mezi odbornou lékařskou i laickou veřejností je zatím jen nízké povědomí o pojmových rozlišeních a argumentech, které na toto téma nabízí současná bioetika. V Čechách navíc chybí i otevřená diskuse oproštěná od předsudků, a to především diskuse interdisciplinární, které by se účastnili jak lékaři, tak bioetici a právníci. Publikace nabízí stanoviska odborníků ze všech těchto oborů jak pro, tak proti eutanazii.
David Černý, Academia, Praha 2015. Vydání 1.