Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > únor  > Obálka

Výročí české historie

obalka4_1.jpg
Eliška Přemyslovna
Grafika: Vladimír Pechar (z cyklu 40 monumentálních reliéfních portrétů Knížata a králové zemí Koruny české)

Před 700 lety se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil syn, který byl ve svatovítské katedrále pokřtěn jako Václav. Až později vešel ve známost jako Karel, nejprve I. a později IV. Ve své době byl nejvzdělanějším panovníkem s celo­evropským rozhledem, který naši zemi ovlivnil jako málokdo jiný.

Ve stínu velkého jubilea trochu zůstávají letošní životní výročí jeho otce, Jana Lucemburského. Ten přišel na svět před 720 lety (1296) a těsně než dosáhl svých padesátin, zahynul před 670 roky v bitvě u Kresčaku (1346). HaM

obalka4_1.jpg
Jan Lucemburský
Grafika: Vladimír Pechar (z cyklu 40 monumentálních reliéfních portrétů Knížata a králové zemí Koruny české)

obalka4_1.jpg
Karel IV.
Grafika: Vladimír Pechar (z cyklu 40 monumentálních reliéfních portrétů Knížata a králové zemí Koruny české)