ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > říjen  > Obálka

Klimatický tunel v Centru excelence Telč

01_1.jpg
Všechna fota: Archiv ÚTAM AV ČR
Klimatická komora s 200 kW ventilátorem. Komora je připravena pro urychlení vzorků do otvorů v podlaze. Pohyblivý strop umožňuje operativní manipulaci s vodními tryskami či se sálavými lampami.

Letos v srpnu se uskutečnil křest aerodynamického tunelu, který nese jméno významného českého fyzika Čeňka Strouhala. Tunel byl vybudován v letech 2011–2012 v rámci výstavby Centra excelence Telč, jež s podporou strukturálních fondů EU realizuje od roku 2009 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Projekt má následující cíle: vybudovat specializovanou experimentální laboratoř vybavenou klimatickým tunelem se systémem měření aerodynamických a klimatických vlivů na stavební konstrukce a památky; vytvořit součást evropské výzkumné infrastruktury v rámci Evropského výzkumného prostoru; vytvořit další centrum výuky studentů v rámci programu ERASMUS MUNDUS a vychovávat vědecké pracovníky.

01_2.jpg
Pohled do aerodynamické sekce s modelem hangáru v měřítku 1 : 150

Aerodynamická laboratoř sídlí v jednom z pavilonů centra. Tunel je uzavřený ovál; část, která je základem pro klimatickou sekci, je vestavěna do suterénu přímo, druhou tvoří vestavěný ocelový tubus (v něm se budou především provádět aerodynamická měření). Základní vybavení tunelu představuje 200kW ventilátor, jenž vyrábí vítr o rychlosti až 100 km/h. Tunel je též opatřen simulátory klimatických vlivů, tedy především tepelným výměníkem pro simulaci cyklických teplot s minimální hodnotou –5 °C. V klimatické sekci se dále nacházejí simulátory deště a infračervené lampy, což umožní zatěžovat stavební konstrukce a památky hnaným deštěm a sálavým teplem.

01_3.jpg
Půdorysné prováděcí vyobrazení tunelu v suterénu pavilonu I. V rozích tunelu jsou umístěny usměrňovací lopatky. Tunel je vybaven klimatickými a aerodynamickými prvky, jež vytvářejí realistický obraz proudění vzduchu v atmosféře.

Aerodynamická část tunelu bude experimentálně určovat zatížení konstrukcí větrem, které se s velkou přesností modeluje na menších replikách vysokých budov, stadionů nebo mostů, studovat vliv proudění vzduchu na dynamickou stabilitu konstrukcí a zkoumat vliv proudění větru v zástavbě či v otevřeném terénu s cílem stanovit rozptyl škodlivin nebo analyzovat komfort chodců.

STANISLAV POSPÍŠIL,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.