Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ve dnech 13.–25. září 2010 se poprvé v Praze sejde
výbor Federace evropských mikrobiologických společností
(Federation of European Microbiological Societies, FEMS),
který se bude zabývat rozvojem mikrobiologie v Evropě.

Ve dnech 15.–18. září 2010 se ve slovenské Staré Lesné v Tatrách koná
mezinárodní kongres Československé společnosti mikrobiologické.
Na programu jsou plenární přednášky, které přednesou naši a zahraniční hosté,
a přednášky a postery v sekcích zahrnujících obecnou mikrobiologii,
mykologii, potravinářskou mikrobiologii, molekulární mikrobiologii,
antibiotickou praxi a rezistenci na antibiotika, mikrobiologii půdy, mikrobiologii vody, lékařskou mikrobiologii a virologii a veterinární mikrobiologii.
 


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na přednášky
z cyklu Zvané přednášky na ÚOCHB 2010//The IOCB Invited Lectures 2010

4. října 2010 od 10:00 hod.
Microwave-Assisted Organic Synthesis:
From Laboratory Curiosity to Standard Practice in 25 Years
prof. C. Oliver KAPPE
Christian Doppler Laboratory for Microwave Chemistry, Institute of Chemistry, University of Graz, Rakousko

25. října 2010 od 10:00 hod.
New Methods for 3D Structure Prediction of RNAs and RNPs
prof. Janusz M. BUJNICKI
International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw, a Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko

22. listopadu 2010 od 10:00 hod.
Synthetic Receptors for Selective Molecular Recognition and Catalysis
prof. Burkhard KÖNIG
Institut für Organische Chemie, Universität Regensburg, Regensburg, Německo

Přednášky se konají v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo náměstí 2, Praha 6.Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:
splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru hlavní činnosti ústavu;
významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti a zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce;
organizační a manažerské schopnosti a zkušenosti;
jazykové znalosti nutné pro mezinárodní spolupráci v oboru; morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně na adresu: RNDr. Jan Laštovička, DrSc., předseda Rady instituce, ÚFA AV ČR, Boční II, 141 31 Praha 4 a současně pokud možno e-mailem na jla@ufa.cas.cz, a to nejpozději
do 1. listopadu 2010
.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl(a) realizovat.