Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > březen  > Obálky

Pětadvacetiny českých Humboldtiánů

02_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

V české vědecké elitě se snadno dopátráte absolventů stipendií Nadace Alexandra von Humboldta, kterých je v současnosti přes 400. Už 25 let u nás funguje také Český Humboldt klub (viz též AB 3/2011) s osmi desítkami členů. Letos je tomu 225 let, kdy se vypravil student A. von Humboldt na výpravu Českým středohořím. Z talentovaného mladíka se stal vědec širokého záběru a světového významu. Mimo ohromného badatelského odkazu by pro svou hustou síť kontaktů mohl být bezpochyby považován i za zakladatele „networkingu“. Vždyť od roku 1953, kdy byla v Německu založena Nadace Alexandra von Humboldta na podporu vědeckých talentů, čítá celosvětová rodina tzv. Humboldtiánů 27 000 vědců, z toho přes 50 nositelů Nobelovy ceny.

02_1.JPG

Češi v této rodině samozřejmě nechybějí, patří k vědecké elitě naší země a připomeňme, že tím prvním se stal už v roce 1964 prof. Jiří Velemínský a je jím i současný předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Se založením Českého Humboldt klubu se ale muselo počkat až na pád železné opony. Vznikl tedy vlastně v roce dvoustého výročí od výše zmíněné Humboldtovy výpravy do srdce Čech.

Čtvrtstoletí činnosti Českého Humboldt klubu si připomněli dřívější i současní stipendisté při slavnost­ním setkání 2. března 2016 v budově Velvyslanectví SRN. Společenského večera a koncertu se zúčast-nila také státní ministryně pro vědu a umění Eva-Marie Stange, prezident AvH-Stiftung, tedy Nadace Alexandra von Humboldta prof. Helmut Schwarz, předseda jubilujícího českého klubu Jan Franc a další významní hosté.

02_1.JPG

Podpůrné programy ročně umožňují přibližně 2000 pobytů na vědeckých pracovištích v Německu, přičemž je rozhodující vědecká kvalita uchazeče. Z České republiky bývá ročně kolem šesti stážistů každý rok. Účast v programu a pobyt v Německu ovlivní nejen vědecký a pracovní, ale také osobní rozvoj stipendistů; přináší jim cenné zkušenosti i kontakty. Je vcelku nasnadě, že po světě vznikla celá řada společností sdružujících absolventy i zájemce o činnost. V současnosti napočítáme 122 Humboldt klubů v 75 zemích.

MARINA HUŽVÁROVÁ