official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Kdo zavinil výbuch plynu v Divadelní ulici?

reditel_ssc.jpgV rozhovoru Akademie (jak) po výbuchu (AB 6/2013) jsme podrobně rozebrali následky výbuchu plynu v pražské Divadelní ulici z dubna 2013, kdy následná tlaková vlna způsobila značné škody i v budově Akademie. S jejich odstraňováním jsme začali bezprostředně po zpřístupnění budovy a očekáváme, že vše dokončíme v 1. pololetí letošního roku. Dosud jsme na opravy domu a nákup nového zařízení vynaložili 16,3 milionu korun; celkové předpokládané výdaje se odhadují ve výši okolo 25 milionů korun – vše se hradí z prostředků pojišťovny podle pojistné smlouvy. (Pro zajímavost uvádíme, že hmotnost odklizených střepů skla z budovy AV ČR dosáhla 11,5 tun). Podle dostupných informací činila škoda v okolí výbuchu 275 milionů korun.
Šetření Policie ČR zjistilo, že výbuch zapříčinila lidská nezodpovědnost a v důsledku toho postupem času několik navzájem působících skutečností. V prvopočátku nebyla v letech 1977–1978 při pokládce plynovodu v Divadelní ulici dodržena projektová dokumentace a tehdy platné normy; plynové potrubí uložil národní podnik Středočeské plynárny pod povrch vozovky pouze 70 centimetrů oproti předepsaným 100 centimetrům. Plynovod současně nebyl v místě křížení s elektrickými kabely opatřen ochranným betonovým korýtkem, a tak bylo plynové potrubí uloženo přímo na elektrické napájecí kabely Dopravního
podniku hl. m. Prahy. V průběhu let se podle vyšetřovatelů PČR poškodilo působením stálého tlaku plynové potrubí a zejména porušila izolace elektrického kabelu, což mělo za následek vznik elektrického oblouku, který propálil otvor v plynovém potrubí. Otvorem začal ráno 28. dubna 2013 proudit plyn podél produktovodů do objektu v Divadelní 5. K neštěstí poté stačilo jen málo: 29. dubna v 9:48 hod. byl v budově zapnut elektrický spotřebič, načež došlo k zapálení nahromaděné výbušné směsi a následnému výbuchu.

Spáchání trestného přečinu obecného ohrožení z nedbalosti se měl podle PČR dopustit tehdejší stavbyvedoucí výše zmíněné stavby plynovodu. Jelikož stavbyvedoucí již zemřel, nebylo trestní stíhání zahájeno a věc byla odložena.

JIŘÍ MALÝ (na snímku),
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.