official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 48. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 18. října 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila

  •  postup přípravy výročního hodnocení v AV ČR včetně osnovy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2012 a harmonogramu její přípravy,
  •  statut Ekonomické rady AV ČR.

Jmenovala

  •  prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc., členem Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
  •  Mgr. Vojtěcha Pravdu, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) místopředsedou Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

Doporučila předsedovi AV ČR
aby udělil:

  •  Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prom. fyz. Miladě Glogarové, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
  •  Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Stevenu M. Reppertovi, MD (University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA),
  •  Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách Ludmile Norajrovně Budagovové, DrSc. (Institut slavjanoveděnija, Rossijskaja akademija nauk, Moskva, Rossija),
  •  aby na základě návrhu Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Janu Bludskou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. listopadu 2012 do 31. října 2017.

Vzala na vědomí

  •  informaci o přípravě volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013–2017,
  •  informaci o podpoře výzkumu ze zdrojů EU ve finančním období 2014–2020.