official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 47. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 26. září 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 13. prosince 2012 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR;
2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR – J. Drahoš;
3. Představení kandidátů na funkci předsedy AV ČR a volba kandidáta, který bude navržen na jmenování předsedou AV ČR pro funkční období 2013–2017;
4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 – P. Bobák;
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR – J. Rákosník;
6. Volné návrhy;
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu AV ČR, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 42. zasedání konaného dne 18. září 2012 a přidělení bytů a startovacích bytů, výměnu bytu a prodloužení nájmu startovacích bytů podle zápisu z 23. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 11. září 2012.

Souhlasila

  •  s programem Týdne vědy a techniky 2012.

Jmenovala

  •  Ing. Zdeňku Grufíkovou (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) členkou Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. října 2012,
  •  Ing. Michaelu Otýpkovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. října 2012.