Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:
a) vysokoškolské vzdělání;
b) dosažení vědecké nebo vědeckopedagogické kvalifikace v oblasti věd o jazyce;
c) praxe a významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oblasti věd o jazyce;
d) aktivní znalost anglického jazyka;
e) zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce;
f) morální bezúhonnost;
g) splnění podmínek uvedených v § 17 odst. 4–6 zák. č. 341/2005 Sb.

Přihlášky obsahující:
a) strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe;
b) přehled publikační činnosti;
c) kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci;
d) výpis z trestního rejstříku, u uchazečů nar. před 1. 12. 1971 také lustrační osvědčení;
e) nástin koncepce činnosti pracoviště (v rozsahu okolo pěti stran)

doručte nejpozději do 25. dubna 2016 (12.00 hod.) v listinné podobě na adresu: Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51, Praha 1. Obálku zřetelně označte nápisem Výběrové řízení.

Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2016