official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 15. a 16. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 26. března 2014:

Schválila

 •  Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
 •  Závěrečný účet AV ČR za rok 2013;
 •  Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení;
 •  přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce;
 •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2013;
 •  seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank;
 •  seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců;
 •  návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2013 pro Akademický sněm;
 •  podklad pro návrh usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu;
 •  informaci o Společných výzkumných programech HERA.


Akademická rada dne 15. dubna 2014:

Schválila

 •  dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a brazilskou Národní vědeckou radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq);
 •  přidělení finančních prostředků na úhradu členských příspěvků pro rok 2014 za České národní komitéty do mezinárodních vědeckých unií, o které požádaly od ledna do dubna 2014;
 •  výsledek výběrového řízení na projekty s National Research Foundation;
 •  pravidla související s přípravou a financováním stavebních akcí na pracovištích AV ČR;
 •  změnu ve statutu Komise pro vědecké informace AV ČR pro funkční období 2013–2017.

Jmenovala

 •  prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2019;
 •  RNDr. Miroslava Fliegera, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2019.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  udělil čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Vladislavu Šimákovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  udělil čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. Avramu Noamovi Chomskymu (emeritní profesor na Massachusetts Institute of Technology – MIT, Cambridge, Massachusetts, USA);
 •  na základě návrhu Rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., do funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2014 do 30. dubna 2019.

Vzala na vědomí

 •  výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR.