official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 14. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 4. března 2014:

Schválila

 •  přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
 •  odměny hodnoticím komisím za provedení závěrečného hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR ukončených v roce 2013,
 •  Pravidla pro udělování dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury a Statut Ediční rady AV ČR,

Souhlasila

 •  s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury.

Jmenovala

 •  prof. RNDr. Jaroslava Vrbu, CSc., členem Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně,
 •  Ing. Miroslava Chomáta, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 14. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 13. dubna 2019,
 •  Mediální radu AV ČR ve složení: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Ing. Pavol Ihnát (Kancelář AV ČR), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR), Ing. Jan Martinek (Kancelář AV ČR); PhDr. Kateřina Sobotková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – ­tajemnice.

Vzala na vědomí

 •  koncepci mediální strategie AV ČR,
 •  informaci o činnosti Českých národních komitétů za rok 2013,
 •  informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
 •  informaci o následných kontrolách provedených v roce 2013 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2012,
 •  informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2013,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Knihovně AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 •  zprávu o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR za rok 2013.