official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 11. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 3. prosince 2013:
Schválila

 •  osnovu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013 a harmonogram její přípravy,
 •  přidělení finančních prostředků pro mzdovou podporu post-doktorandů,
 •  Pravidla pro udělování Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
 •  Statut Rady pro nákladné přístroje AV ČR,
 •  orientační program činnosti AR AV ČR na I. pololetí 2014.

Souhlasila

 •  aby AV ČR požádala o členství v organizaci Science Europe,
 •  s rozdělením dotací na podporu publikování formou Open Access.

Jmenovala

 •  prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2018,
 •  prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2014 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2018,
 •  prof. RNDr. Bohdana Maslowskiho, DrSc., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2013 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2018,
 •  prof. RNDr. Bedřicha Velického, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2013 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2018.

Vzala na vědomí

 •  návrh opatření vedoucích k větší atraktivitě titulu DSc.,
 •  stanoviska místopředsedů AV ČR ke kontrole plnění Programu výzkumné činnosti za léta 2012–2013.