official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 16. zasedání AR AV ČR 6. 4. 2010

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila
n Statut komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
n Jednací řád komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
n Protokol o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka (TÜBITAC),
n úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 12. zasedání, konaného dne 30. března 2010.

Jmenovala
n Komisi pro životní prostředí AV ČR na funkční období 2010–2011 ve složení:
předseda – MUDr. Radim Šrám, DrSc.
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.);
místopředseda – prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.);
členové – Ing. Karel Aim, CSc.
(Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.);
doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích);
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
(Přírodovědecká fakulta UK);
doc. Ing. Pavel Cudlín, CSc.
(Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.);
PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
(Centrum pro otázky životního prostředí UK);
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
(Česká zemědělská univerzita v Praze);
RNDr. Čeněk Novotný, Ph.D.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.);
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
(Ministerstvo životního prostředí ČR);
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
(Česká zemědělská univerzita v Praze);
Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
(Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.);
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
(Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.);
MUDr. Eva Rychlíková
(Česká inspekce životního prostředí);
RNDr. Pavel Sedláček, CSc.
(Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.);
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem);
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
(Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.);
doc. Ing. Petr Šauer, CSc.
(Vysoká škola ekonomická);
RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.
(Botanický ústav AV ČR, v. v. i.);
Ing. Zdeňka Šustáková
(Technologické centrum AV ČR);
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.
(Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.);
RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
(Biologické centrum AV ČR, v. v. i.);
prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.
(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.);
n místopředsedou Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně pro I. OV jejího dosavadního člena RNDr. Pavola Mikulu, DrSc., a místopředsedkyní Koordinační komise za III. OV prof. PhDr. Jarmilu Gabrielovou, CSc.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby jmenoval
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro matematiku, fyziku a informatiku ve složení:
předseda – doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
členové – prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
(Ústav experimentálnej fyziky SAV);
doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
RNDr. Štefan Olejník, DrSc.
(Fyzikální ústav SAV);
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
(Univerzita Komenského v Bratislavě
– Fakulta matematiky, fyziky a informatiky);
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
(Masarykova univerzita – Fakulta informatiky);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro aplikovanou fyziku ve složení:
předsedkyně – prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
členové – doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
(ČVUT v Praze – Fakulta stavební);
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
(ČVUT v Praze – Fakulta stavební);
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
(Univerzita Palackého v Olomouci
– Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. (ČVUT v Praze
– Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská);
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro vědy o Zemi ve složení:
předseda – prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
členové – prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
(Univerzita Komenského v Bratislavě
– Prírodovedecká fakulta);
Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
(Česká geologická služba);
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.
(Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
– Fakulta hornicko-geologická);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro chemické vědy ve složení:
předseda – prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
členové – prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.
(Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická);
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
(Vysoká škola chemicko-technologická,
Fakulta chemicko-inženýrská);
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.
(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.);
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr. h. c.
(Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
– Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro biologické a lékařské vědy ve složení:
předseda – prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.
(UK v Praze – 1. lékařská fakulta);
členové ­– doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
(Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.);
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
(UK v Praze – 1. lékařská fakulta);
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
(JU v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod);
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
(UK v Praze – 1. lékařská fakulta);
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta);
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro biologicko-ekologické vědy ve složení:
předseda – prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
členové – doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
doc. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.);
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro sociálně-ekonomické vědy ve složení:
předseda – doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
(UK v Praze – Filozofická fakulta);
členové – Dipl. Ing. Zdeněk Drábek, D.Phil.,
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (UK v Praze – Fakulta sociálních věd), prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
(UK v Praze – Právnická fakulta);
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
(Ústav experimentálnej psychológie SAV);
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
(Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.);
prof. Jozef Výrost, DrSc. (Spoločenskovedný ústav SAV);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro historické vědy ve složení:
předseda – prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
(Univerzita Pardubice – Filozofická fakulta);
členové – prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci –Filozofická fakulta);
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě
– Filozoficko-přírodovědecká fakulta);
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV);
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
(Masarykova univerzita – Filozofická fakulta);
prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro humanitní a filologické vědy ve složení:
předsedkyně – prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
(Masarykova univerzita – Filozofická fakulta);
členové – prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta);
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
(UK v Praze – Filozofická fakulta);
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
(Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta);
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. (Filozofický ústav SAV);
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
(UK v Praze – Filozofická fakulta);
prof. em. PhDr. Josef Vintr
(Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät).

Vzala se souhlasem na vědomí
n zprávu o průběhu Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Vzala na vědomí
n usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2010 č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integ­race cizinců v roce 2009,
zprávu o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR.