Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník


© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Letošní první, v pořadí však již XXXVI. zasedání Akademického sněmu
se termínem 22. dubna shodlo nejen s jednáním České konference rektorů, ale také s oslavou Dne Země (přídomek mezinárodní nese letos již po dvacáté). Zatímco ve dni prozářeném sluncem rozdávali skauti před kostelem svaté Ludmily na pražských Vinohradech sazeničky stromků, jen o kousek dál v Národním domě jednali představitelé Akademie věd, členové Akademického sněmu a pozvaní hosté. A právě toto spojení mne inspirovalo k malému exkurzu. Vždyť ještě v 19. století se kousek za dnešním náměstím Míru sklízelo na tzv. Seydlově poli obilí. Stavba kostela svaté Ludmily začala devět let poté, co byly v roce 1879 Královské Vinohrady povýšeny na město. Národní dům, kde se sešli členové a hosté sněmu letos už potřicáté, vyrostl v letech 1893–1894 podle projektu vinohradského inženýra architekta Antonína Turka. Většina příchozích možná ani netuší, že do novorenesanční budovy vstupují za dohledu plastik Nadšení a Ušlechtilosti od sochaře Antonína Poppa, ovšem nikdo už nepřehlédne mramorovou Pilnost nad centrálním vstupním schodištěm od Josefa Strachovského ani jeho busty a malby Adolfa Liebschera v interiéru Majakovského sálu, kde se sněmová rokování konají. Hodí se i připomenout, že v tomto největším sále tleskalo publikum Vladimíru Majakovskému, který zde v roce 1927 přednášel své verše.
Následující stránky věnujeme zasedání Akademického sněmu, fotoreportáž naleznete na našich webových stránkách http://abicko.avcr.cz.

Marina Hužvárová