Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ ARTEFACTUM ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ AVČR

 

 

Vojtěch Lahoda (ED.)
LOCAL STRATEGIES – INTERNATIONAL AMBITIONS
Modern Art and Central Europe 1918–1968

Jde o sborník přednášek v angličtině ze stejnojmenné mezinárodní konference ÚDU AV ČR a New York University in Prague, která se za nebývale hojné zahraniční účasti uskutečnila v Praze roku 2003. Příspěvky o českém, polském, maďarském, chorvatském, slovinském, litevském, lotyšském, ruském, ukrajinském a rumunském modernismu a avantgardě z hlediska nutnosti revize kánonu západních dějin umění napsala řada odborníků z těchto zemí. Publikace je co do rozsahu zahrnutých zemí unikátní.

Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ED.)
PICTURA VERBA CUPIT
Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essyas for Lubomír Konečný

Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného obsahuje tematicky i metodologicky rozmanité studie, příspěvky pokrývají období od antiky přes středověk, raný novověk a moderní dobu až po současnost. První část knihy zahrnuje především texty zabývající se emblematikou a vztahy mezi "obrazem a slovem", druhá, nejobsáhlejší část je věnována ikonografickým otázkám a ikonologické interpretaci uměleckých děl. V menších závěrečných oddílech jsou shromážděny jednak texty o rudolfínském umění, ale také podněty k teorii a metodologii dějin umění. Mezi čtyřiceti osmi přispěvateli sborníku jsou nejen nejvýznamnější čeští historikové umění, ale i deset zahraničních badatelů.

Kateřina Kubínová
IMITATIO ROMAE
Karel IV. a Řím

Studie dokazuje naprosto jedinečné postavení Říma v představách středověkého Západu. Seznamuje s kontakty Čech a Věčného města ve středověku a s dosud jen okrajově zmiňovaným tématem, římskou inspirací v kultuře doby Karla IV., tzv. Imitatio Romae. Obě návštěvy Karla IV. ve Svatém městě, první v roce 1355 u příležitosti jeho císařské korunovace a druhá v roce 1368, vysvětlují řadu římských motivů v karlovské kultuře. Jedním z takových "ohlasů" je Česká kronika Jana Marignoly, kterou italský minorita sepsal na objednávku Karla IV. Studie sleduje také význam dovozu ostatků a svatých obrazů z Říma i jasné odkazy na Věčné město v konceptu karlovské Prahy jakožto nového sídla říše.

Martin Mádl, Anke Schlecht, Marcela Vondráčková
DETRACTA LARVA JURIS NATURAE
Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov

Publikace v německém jazyce, vydaná v edici Opera minora historiae artium 2, obsahuje tři studie věnované skice Václava Vavřince Reinera ze sbírky Národní galerie v Praze, která je návrhem nástropní malby pro klášterní knihovní sál, a výzdobě knihovny benediktinského kláštera v Břevnově. V prvním textu se A. Schlecht z univerzity v Erlangen-Nürnberg věnuje analýze malby a ikonografickému výkladu jednotlivých vyobrazených motivů, zejména motivu ničení zakázaných knih. M. Mádl z ÚDU AV ČR v dalším příspěvku spojuje Reinerovu skicu s nerealizovanou výzdobou v knihovně břevnovského kláštera a výběr námětu skici. M. Vondráčková, kurátorka NG v Praze, se zabývá dochovanou výzdobou břevnovské knihovny s alegoriemi malby F. A. Schefflera i emblémy, jež byly provedeny podle knihy B. Gallnera Regula emblematica Sancti Benedicti (1780). Kniha byla vydána s podporou AV ČR, v rámci grantového projektu Barokní nástěnná malba v Praze.