Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Obálka

ŽIJEME VE DVOJÍM DOMOVĚ

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Plyne-li čas jako voda, pak bylo místo křtu historiografické knihy na palubě lodi Albatros kotvící ve vltavském proudu naprosto symbolické.

Žijeme ve dvojím domově; v globálním měřítku je jím planeta Země, a teprve na ní Česko, zdůvodnila široké pojetí rozsáhlé publikace Česko – Ottův historický atlas vedoucí autorka Eva Semotanová z Historického ústavu AV ČR (na obr. 1 se Zdeňkem Benešem a Jaroslavem Synkem). Vysokou odbornou úroveň obrazové publikace, která je určena nejširšímu okruhu čtenářů, zaručil fundovaný kolektiv autorů. Příspěvky Evy Semotanové, Václava Cílka, Vladimíra Czumalo, Jana Frolíka, Martina Gojdy, Michala Janaty, Martina Košťáka a Martina Mazucha sestavil Jaroslav Synek a úvodním slovem doprovodil Zdeněk Beneš. Atlas vychází téměř půlstoletí po předchozím Atlasu československých dějin a shrnutím nejnovějších poznatků současných historických výzkumů plně po historiografické i geografické stránce odpovídá moderním nárokům na dílo tohoto typu. Již z názvu je patrné, že se o jeho vydání zasloužilo Ottovo nakladatelství Praha. Slavnostní uvedení knihy do společnosti se konalo ve slunečný poslední březnový pátek, 30. 3. 2007, za přítomnosti předsedy Akademie věd ČR Václava Pačesa, ředitelky HÚ AV ČR Svatavy Rakové, spisovatelky Marie Formáčkové (obr. 2) a celé řady významných badatelských osobností.

HaM