Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Z Bruselu

JE PATENTOVÁ LITERATURA LITERATUROU ODBORNOU? URČITĚ ANO!

 

Obrázek k článku 

 

Kancelář CZELO se 27. února 2007 v Bruselu zúčastnila informačního dne na téma Patenty a inovace. Kromě zástupců Evropské komise na něm vystoupil i představitel Evropského patentového úřadu Dr. Nigel Clarke.

Cílem přednášek bylo upozornit na patentovou literaturu jako cenný zdroj výzkumné literatury. Podle Dr. Oliviera Eulaertse z Generálního ředitelství Společného výzkumného střediska se až 80 % veškerých technických informací nachází pouze v patentové literatuře. A granty EU až z 20 % dotují výzkum, který již financován byl a výsledky přinesl.

Absence určitého produktu na trhu ještě neznamená, že související výzkum nebyl patentován. Proto je důležité, aby se vědečtí pracovníci naučili s patentovými databázemi pracovat. K tomu mohou pomoci např. internetové stránky www.espacenet.com, které čítají 60 milionů různých patentových dokumentů z celého světa a jsou zdarma přístupné bez jakýchkoliv omezení.

Jak se snaží vylepšit situaci v této otázce Evropská komise? Dr. Denis Dambois z Generálního ředitelství Výzkumu upozornil, že při výběru evaluátorů hraje podstatnou roli jejich celkový přehled o daném oboru, včetně znalosti nejnovějších patentů. Tím je eliminováno riziko opakovaného financování téhož výzkumu.

Všichni přítomní se také shodli na tom, že patentovou literaturu je potřeba řadit mezi výzkumnou a je nutné systematicky motivovat výzkumné pracovníky k tomu, aby ji používali.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR