Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd České republiky, v. v. i.


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd


6. Sekce biologicko-ekologických věd


Rada Botanického ústavu AV ČR, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření;
  • vědecká nebo vědeckopedagogická hodnost;
  • zkušenost s organizační prací v oblasti výzkumu a vývoje;
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost;
  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.
Přihlášky se stručným životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 9. května 2007 na adresu:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., tajemník Rady pracoviště M. Doksanská,
Zámek 1, 252 43 Průhonice
.
Obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel.

Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svoji představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.