Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 29. zasedání Akademické rady AV ČR

Na svém 29. zasedání, které se konalo dne 6. března 2007, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Schválila
 • směrnici Akademické rady AV ČR – Zásady přidělování služebních bytů a vybraných ubytovacích jednotek v rámci AV ČR;
 • zprávu Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu o posouzení projektů tohoto programu řešených v roce 2006 a přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů v roce 2007;
 • zprávu Rady programu Informační společnost o posouzení projektů tohoto programu řešených v roce 2006 a přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů v roce 2007;
 • zprávu Rady programu Nanotechnologie pro společnost o posouzení projektů tohoto programu řešených v roce 2006 a přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů v roce 2007.

Vyslovila souhlas

 • s vyhlášením XVIII. kola veřejné soutěže Grantové agentury AV ČR na standardní a juniorské badatelské projekty;
 • s příkazem předsedy AV ČR o kontrolní činnosti v AV ČR při hospodaření s veřejnými prostředky;
 • s návrhem prof. J. Drahoše, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad:
  • konferencí Analytická cytometrie IV, která se bude konat ve dnech 23.–26. června 2007 v Brně;
  • konferencí Akademie věd v Olomouci, která se bude konat 3. května 2007 v Olomouci;
 • s tím, aby AV ČR byla spolupořadatelem semináře o výzvách vyhlašovaných European Research Council ve společenskovědních a humanitních disciplínách s názvem Výzkum na hranicích poznání, který bude 15. května 2007 uspořádán ve spolupráci s CEFRES.

Vzala na vědomí

 • zprávu o plnění výzkumných projektů pracovišť AV ČR uzavřených v rámci regionální spolupráce s Pardubickým krajem a Sdružením obcí Orlicko v roce 2006;
 • zajištění vnitřního protikorupčního auditu v AV ČR podle usnesení vlády č. 1199/2006;
 • informaci o výstavbě Inovačního biologického centra Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.;
 • informaci o změnách ve složení a o činnosti Českých národních komitétů;
 • informaci o vývoji struktury účelových prostředků poskytovaných Grantovou agenturou AV ČR.