Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Obálka

DOKTORSKÁ STUDIA SPOLEČNĚ

 

Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Charakter přátelského a neformálního setkání měl dne 13. března t. r. podpis Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky. Představitelům obou institucí, kteří se k signataci dokumentu sešli ve vile Lanna, umožnilo teplé a slunečné počasí obdivovat nejen reprezentativní interiéry Lannovy vily, ale také využít otevřeného prostoru terasy. Právě zde, mezi romantickým sloupovím zachytil snímek Františka Šmahela, jak předává se skromností jemu vlastní svou novou publikaci (viz protější stranu) Mojmíru Horynovi. A zde jsem se také krátce zeptala, čím je čerstvě podepsaná smlouva pro obě instituce významná?

Rektor UK Václav Hampl:
Podepisovali jsme vlastně dva dokumenty. Jedním je Rámcová smlouva o spolupráci s Akademií věd ČR ve věci doktorských studijních programů a druhým již konkrétnější smlouva o doktorských programech v biomedicíně. Pragmatickou motivací byla změna právní formy AV ČR, takže jsme potřebovali smlouvu uvést do souladu s novou situací. Spolupráce konkrétně v biomedicíně funguje již řadu let a věřím, že k oboustranné spokojenosti. Díky ní mají naši doktorandi možnost pracovat na velmi zajímavých špičkových pracovištích Akademie věd, pro niž se stávají zdrojem mladých mozků a šikovných rukou.
Zastřešující smlouvu vnímám jako jistou naději, že bychom tento úspěšný model mohli zavádět i do jiných oborů.

Předseda AV ČR Václav Pačes:
Souhlasím. Je to jen formalizace stávajícího, co už existuje. S Univerzitou Karlovou v Praze máme výbornou letitou spolupráci. Univerzita Karlova je nejbližším spolupracovníkem, řekl bych bratrem, akademických ústavů. Samozřejmě, že "technické" ústavy tíhnou spíše k Českému vysokému učení technickému, brněnským ústavům je zase bližší Masarykova univerzita a VUT, ale přeci jen je Univerzita Karlova naším největším a nejbližším partnerem. I já věřím, že úspěšný model, který funguje v biomedicíně, rozšíříme také na další doktorské programy.

Text a foto MARINA HUŽVÁROVÁ