Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Věda a výzkum

SEMINÁŘE K ZAHÁJENÍ 7. RP EU

 

Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Při příležitosti prvních výzev k podávání návrhů projektů 7. RP Evropského společenství uspořádalo oddělení VaV VŠCHT Praha ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a vzdělávacími projekty CIV Liblice a CeTT, realizovanými v rámci programu ESF/JPD3, ve dnech 31.  1.  2007 a 9.  2.  2007 dva semináře. Mimořádný zájem o ně projevila nejen řada vědců z VŠCHT Praha, ale i dalších pražských i mimopražských výzkumných pracovišť.

Semináře byly zorganizovány v rámci projektu MŠMT/EUPRO/OK485 – KAMPUŠ (Kancelář pro administrativní a manažerskou podporu účasti vědeckých týmů VVŠ v 7. RP), který je od 1. 1. 2007 nově zahájen na oddělení VaV VŠCHT Praha.

Úvodní slovo pronesli rektor prof. V. Růžička a prorektorka pro vědu a výzkum prof. J. Moravcová. Moderování se ujaly Ing. Anna Mittnerová a Ing. Iveta Pospíšilová z oddělení VaV VŠCHT Praha.

Na setkání dne 31. 1. 2007 přednesl dr. Vladimír Albrecht (TC AV ČR) obecné informace o 7. RP a o účasti v projektech. Ing. Kraemer informoval účastníky o specifickém programu IDEAS a PEOPLE. S nabídkou služeb Českého centra pro mobilitu při AV ČR, člena evropské sítě ERA-MORE, které poskytuje stáže zahraničním stážistům, seznámil účastníky Ing. R. Hrubý.

Stručnou informaci o Specifickém programu COOPERATION přednesl Mgr. Alexandr Prokop z Technologického centra AV ČR. O svých zkušenostech z účasti v projektech 6. RP pohovořili dva zástupci VŠCHT Praha. Velmi zajímavý příspěvek o účasti v integrovaném projektu TRACE z tematické priority FOOD 6. RP přednesla Ing. Monika Tomaniová z Ústavu chemie a analýzy potravin, která, ač na rodičovské dovolené, řídí pomocí internetu činnosti ústavu v naplánovaných pracovních balíčcích projektu (WP) v aktivitách RTD, Training a Management. Na závěr se o své pocity a zkušenosti začínajícího účastníka v projektech MESH/CRAFT a QUORUM/STREP podělil doc. P. Hasal z Ústavu chemického inženýrství VŠCHT.

Seminář 9. 2. 2007 se zaměřil na tematickou prioritu NMP ze specifického programu COOPERATION a na financování projektů 7. RP. Pozvání přijal Ing. R. Fryček, který v současné době působí v Evropské komisi v Bruselu, DG Research, v oddělení Nanovědy a technologie odboru Průmyslové technologie. V prezentaci se zaměřil na informace o nanotechnologiích v 7. RP a na podrobnosti první výzvy tematické priority NMP. S příspěvkem o účasti v projektech 6. RP, prioritě NMP, vystoupila doc. J. Kubátová (TC AV ČR). Mgr. A. Prokop podal přehlednou informaci o novém pracovním programu, o tématech vyhlášených výzev priority NMP 7. RP a o Evropské technologické platformě pro nanomedicínu.

Prezentaci Zapojení MSP v 7. RP účastníkům přiblížil Ing. M. Škarka, jehož vzápětí vystřídal Ing. J. Lorenz, který publikum seznámil s aktivitami projektu CeTT v prezentaci Inovacemi ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Prezentací Nové rysy v FP7 z pohledu řešitele, financování projektů zaujala Ing. E. Hillerová zejména zástupce ekonomických a personálních oddělení.

Díky laskavému přispění TC AV ČR a dvou vzdělávacích projektů CIV Liblice a CeTT financovaných z Evropského sociálního fondu ESF byla účast pro všechny zájemce o seminář bezplatná. Pro ty, kteří se jich zúčastnit nemohli, jsou na webových stránkách VŠCHT Praha http://www.vscht.cz/homepage/zamery/zahranicni/info_seminare_7rp/Archiv_info-seminare_7rp zveřejněné veškeré prezentace a fotogalerie. Bližší informace týkající se zahraniční spolupráce ve vědě a výzkumu jsou k dispozici na internetové adrese http://www.vscht.cz/homepage/zamery/zahranicni.

Věřím, že se najdou finanční prostředky a způsoby, jak podporovat infrastrukturu zahrnující služby pro výzkum a vývoj, která našim vědeckým týmům při zapojování do Evropského výzkumného prostoru (ERA) napomůže.

ANNA MITTNEROVÁ,
konzultantka mezinárodních projektů, Odd.VaV, VŠCHT Praha