Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

HRABALIANA REDIVIVA

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Deset let uplynulo od smrti jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století Bohumila Hrabala, jehož tvorbu si letos připomnělo i nakladatelství Filosofia, vydáním publikace Hrabaliana rediviva.

Křest publikace v komorních prostorách Golem-klubu Filosofického ústavu provázela přátelská atmosféra naplněná duchem tohoto výjimečného umělce. Hrabaliana rediviva, česká verze sborníku příspěvků z mezinárodního mezioborového sympozia v Udine v Itálii, přináší zcela nový a inspirující pohled na Hrabalovu tvorbu. Odborníci v něm rozebírají jeho dílo z hlediska literárněvědného, jazykového a estetického, filozofického či psychoanalytického a zaměřují se i na divadlo a film.

"S tak syntetickým pohledem na Hrabalovu tvorbu na profesionální úrovni a za mezinárodní účasti se setkáváme poprvé," uvádí v publikaci jeden z editorů, Milan Jankovič z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

srd