Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Věda a výzkum

SLUNEČNÍ ROK 2007

 

Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Mezinárodní heliofyzikální rok (International Heliophysical Year 2007, IHY 2007) byl v České republice oficiálně zahájen na tiskové konferenci 23. ledna 2007, kterou uspořádaly Astronomický ústav AV ČR, Česká astronomická společnost a Odbor mediální komunikace Akademie věd ČR. Priority jsou zřejmé: propagace a popularizace výzkumu Slunce, heliosféry a vztahu Slunce-Země. V celosvětovém měřítku byl IHY 2007 za účasti České republiky zahájen na půdě OSN ve Vídni o něco později, 19.–20. února 2007 (viz AB 3/2007).

V České republice se na organizaci Mezinárodního heliofyzikálního roku nejvíce podílejí Astronomický ústav Akademie věd ČR, Česká astronomická společnost, Hvězdárna v Úpici, Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, ČEZ, a. s., Geofyzikální ústav AV ČR a Odbor mediální komunikace AV ČR. IHY 2007 má v ČR i řadu mediálních partnerů – pořad České televize PORT (dříve Popularis), Lidové noviny, ČRo-Leonardo, Učitelské noviny, astronomický časopis Astropis a časopis 21. století.

Jednotlivé události Slunečního roku v ČR, stejně jako ve všech spolupracujících zemích, zabezpečuje národní koordinační výbor, třináctičlenný Český výbor vede dr. František Fárník, vedoucí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR.

Kromě řady článků, které již na IHY 2007 upozornily, a rozhlasového seriálu, jenž vzniká na ČRo-Leonardo, se v lednu v Akademii věd v Praze uskutečnil cyklus úvodních přednášek pro veřejnost (některé z nich budou zopakovány ještě na podzim v rámci Týdne vědy a techniky).

Součástí IHY 2007 v České republice byla také interaktivní výstava na prostějovských školách Slunce – hvězda života a smrti. V říjnu se ve hvězdárně ve Valašském Meziříčí uskuteční česko-slovenský interdisciplinární seminář pro odborníky, na který naváží přednášky pro veřejnost.

Pro žáky základních a středních škol i pro širší veřejnost jsou vyhlášeny soutěže, které lákají nejen cenami, ale i poučením, někdy dokonce zhmotněným v informačních materiálech a návodech. Konkrétně Český výbor vypisuje následující soutěže, jež jsou obdobou aktivit mezinárodního organizačního výboru:
Pozorovatelská soutěž pro studenty a veřejnost pod patronací Hvězdárny v Úpici má podpořit zájem o studium naší nejbližší hvězdy prostřednictvím praktického, reálného pozorování Slunce. Vyhlášeny jsou kategorie Pozorování slunečních skvrn jednoduchým dalekohledem, Stanovení okamžiku slunovratu z pozorování východů a západů Slunce, Stanovení zeměpisné délky pozorovacího stanoviště z měření výšky Slunce nad obzorem a Fotosoutěž o nejlepší snímek Slunce.

ČEZ, a. s., je iniciátorem a patronem studentského soutěžení O nejlepší internetové stránky na téma Energetické využití slunečního záření.

Pro menší děti ve věku šesti až deseti let je připravena výtvarná soutěž Vesmír očima dětí, jejímž partnerem je Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o. Akce pro "nejmenší" umožní "nefyzikální" zapojení učitelů a dětí, dovolena je libovolná výtvarná technika.

Podrobnosti o soutěžích, pravidla a termíny můžete nalézt na internetových stránkách http://ihy2007.astro.cz/ nebo také na mezinárodních stránkách projektu http://www.ihy2007.org/. Nejúspěšnější řešitelé mají vedle drobných cen připraveno slavnostní setkání, exkurze po pražských astronomických památkách či na observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se nachází největší dalekohled v České republice.

Slavnostní setkání, které Sluneční rok uzavře, je naplánováno na listopad.

Pavel Suchan,
Astronomický ústav AV ČR