Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z Akademické rady

Akademická rada AV ČR na 27. zasedání dne 17. března 2015

Schválila zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR; aktualizované složení oborových panelů a oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.

Souhlasila, aby AV ČR požádala o členství v mezinárodní organizaci ENRIO (European Network of Research Integrity Offices).

Jmenovala Mgr. Radovana Šikla, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 18. března 2015 na pětileté funkční období, tj. do 17. března 2020.

Vzala se souhlasem na vědomí postup Rady Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2014. Dále vzala na vědomí přehled vědeckých týmů a jejich výstupů přihlášených k Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014; výsledky hodnocení zpráv o řešení projektů v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR; informaci o mezirezortních připomínkových řízeních v roce 2014; zprávu o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR v roce 2014; informaci o kontrolách na pracovištích a ve vědeckých společnostech.