Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR

Požadavky:
a) splnění podmínek § 17 odst. 4–6 zák. č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
b) vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru lingvistiky,
c) organizační schopnosti a zkušenosti,
d) jazykové znalosti,
e) významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
f) morální bezúhonnost (podle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
– platí pro uchazeče narozené před 1. 12. 1971.
Nezbytnou součástí přihlášky je písemná koncepce činnosti pracoviště.

Přihlášky obsahující stručný životopis, doklady o splnění požadavků a) až f), koncepci činnosti,
přehled dosavadní praxe a seznam hlavních vědeckých prací doručte v písemné formě
v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ na adresu:
Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1.
Termín podávání přihlášek byl prodloužen z 20. dubna 2011 do 16. května 2011 do 12:00 hod.
 


Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,
zvou na Den Země 2011 s Akademií věd ČR

Chcete vědět více o sopkách a zemětřesení?

28. dubnaDen Země hrou v Geoparku GFÚ AV ČR, workshopy pro pedagogy
5.–29. dubna – výstava fotografií Barevný svět hornin pod mikroskopem, budova AV ČR
27. dubna až 10. června – výstava Záznam pohybu, GFÚ AV ČR
Více informací naleznete na www.otevrenaveda.cz.
 


Učená společnost České republiky
Vás srdečně zve na přednášku prof. Františka Vyskočila
Muž a žena z pohledu neurofysiologa
Přednášku, která se uskuteční 26. dubna 2011 od 15:00 hod.
v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1,
uvede a diskusi bude řídit doc. Jan Konvalinka, člen Rady Učené společnosti ČR.
Vstup volný.
Informace: PhDr. Jiřina Jedináková, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz.