official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se 15. března 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
– zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
– závěrečný účet AV ČR za rok 2010;
– zprávu o činnosti hodnoticích komisí v rámci hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009;
– dodatek č. 1 ke směrnici Akademické rady AV ČR č. 1/2006 – Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť AV ČR;
– pravidla pro přidělování dotace na podporu publikování formou Open Access;
– přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů programu Nanotechnologie pro společnost v roce 2011 a výsledky hodnocení projektů ukončených v roce 2010;
– přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR;
– přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení;
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 22. zasedání konaného 8. března 2011 včetně vložení pozemku p. č. 494/2 v k. ú. Dobřejovice do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.;
– přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 12. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 17. února 2011.

Jmenovala
– prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc., místopředsedou GA AV pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd na druhé funkční období;
– Mgr. Pavla Freundlicha, Ph.D., členem Rady programu Nanotechnologie pro společnost;
– Mgr. Otu Samka, Dr., členem Rady pro zahraniční styky AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR,
– aby udělil čestnou medaili „Za zásluhy o Akademii věd České republiky“ Ing. Jaroslavu Buličkovi, CSc.

Vzala na vědomí
– návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2010;
– návrh zprávy o hospodaření AV ČR v roce 2010;
– zprávu o činnosti Majetkové komise AV ČR;
– zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR;
– informaci o aktuálním stavu účasti pracovišť AV ČR v operačních programech;
– informaci o činnosti Českých národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2010.