Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

V letošním roce si připomínáme 120 let od založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

stanovy.jpg

Význam akademie vzdělanému obecenstvu nemusím vykládati. Všichni národové – vedle škol svých vysokých – akademii měli a mají, ... a všude akademie ty vědecké práci a organizaci valně prospěly. Vím ovšem, že na druhé straně akademie mají protivníky, ale dle všech zkušeností přece jen akademii sobě přáti musíme, jako všude, i u nás činnost její by se posuzovala a popřípadě odsuzovala, ale napřed ji musíme míti.
T. G. Masaryk ve vědecké revui Athenaeum
(polovina 80. let 19. století)

   

Základním kapitálem k založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (po roce 1918 známa jako Česká akademie věd a umění) přispěl velkorysý mecenáš Josef Hlávka, který k tomu využil i svých kontaktů a vlivu ve Vídni. Právě on vtělil svou systematickou vizi do stanov nové instituce, která se původně dělila na čtyři třídy: tři patřily vědám, čtvrtá umělcům. Českou akademii mimo Hlávkovo věnování a další dary na její zřízení (a z nich plynoucí úroky) zajišťovaly veřejné prostředky a dary i odkazy soukromníků, z nichž vznikaly další fondy a nadace.

 

Více se dočtete v následujících  příspěvcích:  Bohemia docta a výročí České akademie věd a umění , Česká akademie věd a umění po stu a dvaceti letech .

 

Bulletin Československé akademie věd 11/1991

 

06_1.jpg 06_2.jpg

06_1.jpg 06_1.jpg

 

Jestliže si letos připomínáme 100. výročí udělení Nobelovy ceny Marie Curie-Skłodowské, dlužno v této souvislosti poznamenat, že Marie Curie byla v roce 1908 zvolena za členku České akademie věd a umění.

  

10. 2. 2011