ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > pokyny

Pokyny pro autory


Redakce Akademického bulletinu si vás dovoluje informovat, že Akademická rada AV ČR na svém zasedání 6. září 2016 přijala novou koncepci interní komunikace a veřejné prezentace AV ČR prostřednictvím tištěných i on-line médií. V této souvislosti rozhodla o vydání už pouze listopadového čísla Akademického bulletinu, které vyjde 25. listopadu 2016 s termínem autorské uzávěrky 17. října 2016. Prosincové číslo Akademického bulletinu již nevyjde.

 

OBECNĚ

  • Prosíme všechny autory, aby nám své příspěvky dodávali v elektronické podobě ve formátu rtf, doc nebo txt, a to jako přílohu elektronické pošty na adresu abicko@ssc.cas.cz, disku ZIP nebo na CD-ROM.
  • V případě, že nám zašlete svůj příspěvek mailem, nesmí odeslaný mail překročit velikost 3 MB.
  • Všechny příspěvky je vždy třeba dodat včas. Prosíme řiďte se proto laskavě harmonogramem (viz níže).
  • Ústní dohoda mezi vydavatelem a autorem

 

TEXTY

Prosíme, aby dodané texty nebyly graficky formátované (tzn. bez zarovnávání, odsazování, tabelátorů, více sloupců nebo grafických prvků vložených přímo do textu). To vše musí redakce odstraňovat. Jedné straně Akademického bulletinu odpovídá cca 4000 znaků (včetně mezer).


OBRÁZKY

Prosíme nevkládejte obrázky přímo do textu. Je třeba je přiložit zvlášť v samostatném souboru v běžných formátech (tif, jpg, gif, psd) v rozlišení alespoň 1280×1024 bodů a velikosti do 2 MB (v případě, že budete obrázek odesílat mailem, opět prosíme, aby mail nepřekročil velikost 3 MB).

 

Harmonogram uzávěrek Akademického bulletinu:

 

Autorská uzávěrka
Vydání

AB 1/2016

11.12. 2015

20. 1. 2016

AB 2

11. 1. 2016

15. 2. 2016

AB 3

12. 2. 2016

18. 3. 2016

AB 4

14. 3. 2016

18. 4. 2016

AB 5

11. 4. 2016

16. 5. 2016

AB 6

13. 5. 2016

16. 6. 2016

AB 7/8

11. 6. 2016

17. 7. 2016

 AB 9

15. 8. 2016

19. 9. 2016

AB 10 AB 11

17. 10. 2016

25. 11. 2016

 AB 12 AB 1/2017
Dle aktuálních potřeb a požadavků Redakční rady AB se uvedená data mohou měnit.

 

INZERCE

Všechna pracoviště Akademie věd ČR mají inzerci v Akademickém bulletinu zdarma. Ceny inzerce se pro ostatní subjekty řídí aktuálním ceníkem, který je k dispozici v redakci Akademického bulletinu. Podklady ke zpracování inzerátu je třeba dodat do redakce včas! Viz harmonogram uzávěrek.