Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > leden  > obsah

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo Akademického bulletinu v přelomovém roce, kdy bude do čela Akademie věd České republiky zvolen nový předseda. Kandidáty na tuto vrcholnou funkci ve významné české vědecké instituci, jejich životopisy a programová prohlášení Vám představíme v mimořádné volební příloze Akademického bulletinu, stejně jako kandidáty pro volbu nových členů Akademické a Vědecké rady AV ČR. Jen musíme bohužel konstatovat, že mezi nimi nejsou pro toto funkční období žádné ženy.

Velmi nás těší, že Vám v tomto čísle můžeme reportáží zprostředkovat jedinečnou mezinárodní událost – udílení Descartesových cen pro rok 2004. Evropská komise pro vědu a výzkum se snaží prestižním oceněním podpořit vynikající výsledky dosažené při mezinárodní spolupráci badatelských týmů z různých zemí. Máme společný evropský prostor a právě propojení finančních i lidských zdrojů bez ohledu na hranice států je jednou ze základních podmínek špičkové vědy a výzkumu, jež pro nás musí být prvořadým cílem. Descartesovská slavnost se konala v Praze a na její organizaci se výraznou měrou podíleli pracovníci Tiskového odboru, Zahraničního odboru, Knihovny AV ČR i Provozního odboru. A o tom, že odvedli vskutku dobrou práci, svědčí nadšené a pochvalné ohlasy všech zahraničních i domácích účastníků této jedinečné události.

MARINA HUŽVÁROVÁ,
odpovědná redaktorka