Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrové řízení na ředitele

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Rada Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru humanitních nebo společenských věd;
• významné výsledky vědecké činnosti;
• organizační schopnosti a zkušenosti s řízením v oblasti vědy a výzkumu;
• předložení projektu o zaměření a cílech pracoviště;
• znalost alespoň jednoho světového jazyka;
• morální bezúhonnost (podle zákona 451/1991 Sb., v platném znění).

Přihlášku se strukturovaným profesním životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, se seznamem hlavních vědeckých prací a projektem o zaměření a cílech pracoviště je třeba doručit písemně a současně na elektronickém nosiči (CD, DVD-ROM, flash disk) v zalepené obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 8. dubna 2015 (při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8.