official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Inženýrská akademie ČR, o. s., vyhlašuje soutěž o

Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2013

Cena je dotována částkou 50 000 korun a bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt.

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR:
Národní třída 3, 110 00 Praha 1 nebo www.eacr.cz.

Návrh na udělení Ceny IA ČR doručte nejpozději do 15. července 2013
(datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
prezident Inženýrské akademie České republiky, o. s.

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, MM Spektrum, Metrostav, a. s.
 


 

Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce RNDr. Radka Mikuláše, CSc.,
Fossil behaviour related to specific substrates: a review of the phanerozoic fossil record
se koná 22. května 2013 v 11:00 hod. před komisí „Geologické vědy“ v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i.

Obhajoba disertační práce Mgr. Jiřího Dědečka, CSc.,
Lokalizace a distribuce atomů hliníku ve skeletu křemíkem bohatých zeolitů
se koná 29. května 2013 v 10:00 hod. před komisí „Fyzikální chemie“
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.