official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Pavla Cejnara, Dr.,
s názvem Symmetry, Chaos and Phase Transitions in Collective Dynamics of Atomic Nuclei
se koná dne 26. října 2010 v 9:30 hod. v zasedací místnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech:

Geologie;
Petrologie, geochemie;
Geologie a geochemie životního prostředí;
Paleontologie;
Geofyzika a geomechanika.

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru.
Přihlášky s životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti
a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů zasílejte do 9. listopadu 2010 na adresu
Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje.
Ref.: Michaela Uldrychová, telefon 233 087 208, www.gli.cas.cz.

Výběrové řízení se bude konat dne 23. listopadu 2010 od 9:00 hod.
v hlavní budově Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.


Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze
a Akademie věd České republiky, slaví v roce 2010 dvacetileté výročí své existence.

Oslavy CTS se konají od 3. do 5. listopadu 2010.

3. listopadu 2010
20 x 20… aneb Představení práce současných i minulých zaměstnanců CTS v kině Lucerna
formou krátkých prezentací.
Akce je součástí Týdne vědy a techniky a je tedy určena nejenom odborné, ale i laické veřejnosti.

4.–5. listopadu 2010
Dvoudenní mezinárodní konference u příležitosti výročí CTS,
která se uskuteční v Zelené posluchárně Karolina.
Vystoupí čeští i zahraniční hosté, kteří s CTS dlouhodobě spolupracují.


Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., otevírá úspěšný vzdělávací cyklus

MANAGEMENT VĚDY
2010–2011
pro ředitele pracovišť AV ČR a jejich zástupce.

Cílem tohoto programu je prohloubení manažerských dovedností a má podobu pěti
ucelených dvoudenních setkání, konaných v Zámeckém hotelu Třešť.
Vybranými tématy jsou Vedení organizace, Ekonomické a právní minimum, Práce v týmech,
Osobní rozvoj manažera, Mediální prezentace.

Bližší informace získáte na www.ssc.cas.cz, nebo na tel.: 221 146 382 (Markéta Doležalová).