Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > září  > Ocenění

MEDAILE DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS

Obrázek k článku 

Dne 12. 6. 2007 převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Václava Pačesa čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. Josef Paldus, k jehož osobnosti prof. Rudolf Zahradník uvedl:
"Josef Paldus, narozený v obci Bzí u Jablonce nad Nisou, je v mých očích nevšední bytost a nevšední učenec. Poznal jsem ho v roce 1958, kdy obhájil svou diplomovou práci. Jaroslav Koutecký a Jiří Koryta, velmistři v polarografii, vzali 21letého Josefa s sebou k diskusi o podivném jevu, který jsem pozoroval na polarografických vlnách. Znám jej tedy půl století a rád konstatuji, že už jako mladík měl způsoby gentlemana a rysy učence. Fyzikálně řečeno, tyto vlastnosti jsou konstantami pohybu celým jeho životem. Spolu s rodiči byl po r. 1948 vystaven surovým poměrům, které při kolektivizaci vládly na českém venkově. Prvotřídní disertace, dvouletý studijní pobyt v Herzbergově ústavu, spektroskopické studie mimořádné čistoty a dokonalosti a mimo jiné průkopnický teoretický popis transanuálních interakcí, které se uplatňují například u paracyklofánů, to jsou skromné informace o jeho badatelských aktivitách. Skutečné těžiště jeho brilantního příspěvku kvantové chemii je však jinde. Spolu s Jiřím Čížkem (obě rodiny po sovětském vpádu v r. 1968 emigrovaly) učinil z metod kvantové chemie jedinečný nástroj pro zkoumání molekul v oblasti fyziky, chemie i biodisciplín. Potíž byla v tom, že metody zavedené už před mnoha lety Angličanem Hartreem a Rusem Fockem a rozšířené Holanďanem Roothaanem byly zatíženy velikou chybou, zvanou korelační chyba. Metody, které tito kolegové, Paldus a Čížek, vypracovali, měly ve svém důsledku enormní vliv na dalekosáhlé využívání metod kvantové chemie, a to nejen pro interpretaci pokusných dat, ale i pro předpovídání vlastností dosud nepřipravených molekul. Přitom unitární grupy a metoda spřažených klastrů přispěly k onomu převratu vynikající měrou. Když před několika lety John Pople dostal Nobelovu cenu za exploataci metod kvantové mechaniky v chemii, mou radost kalilo jen to, že ji nedostal spolu s Čížkem a Paldusem.

Nebylo by šťastné se v této souvislosti pokoušet o výčet poct, uznání a čestných doktorátů, kterých se Josefu Paldusovi dostalo. Zato je dobré připomenout, jak působivým českým vlastencem byl tento člen Královské společnosti kanadské po celý život. V těžkých desetiletích byl spolu se svou ženou Evou vynikajícím hostitelem těch, kteří se ze satelitních zemí dostali na studijní cestu do Kanady.

Všechny, kteří vynikajícího českého učence znají, potěšilo, že medaili naší Akademie převzal v době svých sedmdesátin."

-srd-