Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > září  > Ocenění

MEDAILE BERNARDA BOLZANA

Obrázek k článku 

Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal 20. 6. 2007 jeden z nejvýznamnějších současných českých matematiků prof. David Preiss.

David Preiss je uznáván jako jeden z předních světových specialistů v reálné analýze, a to v širokém smyslu, tedy v teorii reálných funkcí, geometrické teorii míry, deskriptivní teorii množin a funkcí a dalších příbuzných oborech, uvedl ve svém laudatio na prof. Preisse doc. Luboš Pick z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mezi přední světové specialisty se prof. Preiss zařadil již svou diplomovou prací, která pojednávala o úrovňových množinách derivací. Z ní později vznikl článek Level sets of derivatives, který zveřejnil prestižní americký časopis Transactions of the American Mathematical Society. Prozatím největší světovou proslulost přinesla profesoru Preissovi obsáhlá práce Geometry of measures in Rn: Distribution, rectifiability and densities (1987) publikována v jednom z nejprestižnějších matematických časopisů Annals of Mathematics. Zde pomocí zcela nových metod vyřešil známý starý problém z geometrické teorie míry. O šíři jeho vědeckého záběru svědčí i skutečnost, že je spoluautorem pěti prací z teoretické fyziky. Mezi jeho spoluautory se objevuje také Paul Erdös, jeden z největších matematiků 20. století. Doc. Luboš Pick v laudatio dále uvedl citát z projevu slavného francouzského matematika Gustava Choqueta, který při přijímání čestného doktorátu Univerzity Karlovy v roce 2002 řekl: "Tento krátký výčet uzavřu jménem mladého a skvělého odborníka v matematické analýze, který vystudoval v Čechách a jemuž jsem s potěšením naslouchal na přednáškách v Paříži a v Anglii. Jde o Davida Preisse, jehož odchodu do zahraničí může rodná země želet. Jeho práce však nadále vzbuzuje úctu k české matematické škole." V současné době je David Preiss profesorem na University of Warwick v Coventry, která dlouhodobě náleží k absolutní britské i světové špičce. Má stále české občanství.

-red-