Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > červen  > Recenze

DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ

 

Obrázek k článku 

 

V prosincovém čísle Akademického bulletinu byla otištěna krátká anotace na encyklopedii Universum, kterou v minulém roce vydal Knižní klub. Publikaci jsem si ještě před uveřejněním anotace koupil, jaké však bylo moje překvapení.

Při hledání informací o jaderné elektrárně ISSAR v přiloženém DVD jsem našel odkaz na heslo Jaderná elektrárna (atomová elektrárna).

Text hesla je otrockým překladem originálu, špatným stylisticky, gramaticky i obsahově. Působí dojmem strojového překladu bez následné kontroly jazyka a věcné správnosti. Dal by se použít jako exemplární případ toho, jak by překlad vypadat neměl. Není zde prostor rozebírat detailně jednotlivé chyby, obecně však lze konstatovat, že si autor technické termíny vymýšlel nezávisle na běžně používané terminologii. V některých případech to není jen chyba strojového překladu – například tlaková nádoba reaktoru je pojmenována jako tlakový zásobník. I běžný netechnický slovník však překládá vesel jako nádobu.

Zarážející je i další formulace: "koryta pro vypotřebované a též dosud nepoužité palivové články", kde slovo koryto je použito pro bazény určené ke skladování paliva a vypotřebované nahradilo běžně užívané vyhořelé (zde je možné vidět otrocký překlad anglického "spent fuel elements"). Část o ochraně proti záření stěží pochopí i odborník. Pro fyzika je úsměvné také tvrzení, že "z energie vyvinuté reaktorem se využívá teplo k výrobě páry". Obdobně by bylo nutné vyjádřit se zhruba k polovině textu. A ještě na závěr – citovaná Rasmussenova studie byla vypracována v roce 1974 a uvádět ji do souvislosti s Černobylem je nesmysl.

Nechtěl bych s vaničkou vylévat i dítě, ale myslím si, že v tak reprezentativní publikaci by se podobné chyby neměly vyskytovat ani ojediněle.

Jiří Fleischhans,
člen České nukleární společnosti