Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > červen  > Obálka

ZASEDÁNÍ VE SMOLENICÍCH

 

 

Již 13. fórum Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky, tj. Akademií věd České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, se 23.–24. dubna 2007 uskutečnilo v zařízení Slovenské akademie věd, v příjemném prostředí zámku ve Smolenicích.

Program zasedání byl velmi bohatý, týkal se aktuálních otázek vědy a začleňování výzkumných programů do evropského výzkumného prostoru.

Diskutovalo se také o problematice European Science Foundation a jejího vztahu k nově založenému European Research Council – jakési evropské grantové agentuře, která má v následujících sedmi letech rozdělovat na vědecké projekty zhruba 7,8 miliardy eur ročně. Jiným důležitým projektem Akademií věd V4 je publikace o střední Evropě, která má světovému publiku představit její historii a poskytnout možnost porovnání různých úhlů pohledu. Další informace se týkala konference UK-V4 Frontier of Science Meeting, jež se konala ve spolupráci s Royal Society London v únoru 2007 v polském Krakově. Zástupci Maďarské AV předali přítomným pozvání na World Science Forum, které se uskuteční v listopadu 2007 v Budapešti.

Součástí Fóra AV V4 bylo již tradičně také předání cen vybraným mladým vědeckým pracovníkům, v letošním roce ve fyzice a astronomii. Z AV ČR byl oceněn Mgr. Radan Slavík (viz obr. dole vlevo) z Ústavu fotoniky a elektroniky za práci High-speed Signal processing Using Optical Fiber-based Components.

Během Fóra byla přijata společná Smolenická deklarace Akademií věd, která upozorňuje na potřebu spoluúčasti u projektů v rámci 7. RP EU. Nedostatek národních zdrojů, jež by měly zajistit zhruba 25% financí, by mohl způsobit obtíže při čerpání z těchto evropských zdrojů. Součástí Smolenické deklarace je i výzva k založení Evropské asociace výzkumných organizací, která by se mohla stát partnerem analogických sdružení evropských univerzit.

Jan Palouš,
člen Akademické rady