Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Diplomy vědeckého titulu DSc.

 

Obrázek k článku 

 

Diplomy vědeckého titulu doktor věd (DSc.) předal novým doktorům věd předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes dne 30. května 2007 ve dvoraně Knihovny Akademie věd ČR. Slavnostním setkáním provázel přítomné prof. Karel Ulbrich, první místopředseda Grémia pro vědecký titul; čestné předsednictvo tvořili předseda Vědecké rady AV ČR a člen předsednictva Akademické rady prof. František Šmahel, místopředseda Vědecké rady a předseda Grémia prof. Antonín Holý.

Vědecký titul doktor věd, který se uděluje jako výraz vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací, udělila Akademie věd České republiky novým doktorům na základě rozhodnutí své Vědecké rady ze dne 3. června, 7. října 2006 a 25. ledna 2007. Nositelé vědeckého titulu doktor věd se podrobili náročnému řízení a ve veřejné obhajobě prokázali hodotu výsledků své disertační práce, která je výsledkem původního bádání a přináší nové vědecké poznatky s mezinárodním ohlasem.

Diplomy doktorů věd obdrželi tito badatelé:
prof. Vladimír Král, Ústav analytické chemie VŠCHT,
dr. Jindřich Zapletal, Department of Mathematics, University of Florida,
dr. Miroslav Peterka, Ústav experimentální medicíny AV ČR,
prof. Ladislav Kavan, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
doc. Martin Hof, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
dr. Jiří Novotný, Fyziologický ústav AV ČR,
doc. Michal Hocek, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
doc. Ivan Fortelný, Ústav makromolekulární chemie AV ČR.

(Bližší informace Vám přineseme v letním dvojčísle Akademického bulletinu.)
-red-