Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > leden  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Srdečně Vás zveme k účasti na kongresu

8th Multinational Congress on Microscopy,

který se uskuteční ve dnech 17.–21. června 2007 v Praze.
Konferenci pořádá Československá mikroskopická společnost
pod záštitou Evropské mikroskopické společnosti a navazuje na sérii konferencí organizovaných mikroskopickými společnostmi z Čech a Slovenska, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Rakouska a Slovinska.
Součástí bude i výstava nejmodernějšího mikroskopického vybavení.
Další informace jsou dostupné na webové adrese http://nucleus.biomed.cas.cz/8mcm.


Cena Josefa Hlávky za rok 2006

Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělí Ceny Josefa Hlávky za rok 2006.
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech oblastech:
– vědy společenské
– vědy o neživé přírodě
– vědy o živé přírodě
– vědy lékařské.

Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 31. ledna 2007
na adresu: Nadace Český literární fond,
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 560 081–2, fax: 222 560 083,
www.nclf.cz, e-mail: Hajkova@nclf.cz.

O výsledcích bude veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků.


Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění
Vás zve ve čtvrtek 8. února 2007 na setkání se spisovatelem

Jáchymem Topolem,

které se koná od 17:00 hod. v budově AV ČR,
Národní 3, Praha 1, místnost č. 206, 2. patro. Vstup volný.


Vysoká Škola chemicko-technologická v Praze
ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR
a Centrem inovačního vzdělávání Liblice

pořádají
seminář k zahájení 7. RP EU,

který se uskuteční 31. 1. 2007 od 13:00 hodin ve velké posluchárně B II (2. mezipatro) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese: VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6.
Vstup volný, kvůli jednoduššímu vstupu do budovy je doporučena registrace předem.
Registrace zasílejte na adresu: klara.kucerova@vscht.cz.
Náklady na tento seminář jsou hrazeny z projektů MŠMT, programu EUPRO.