Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > leden  > Obálka

NOVÉ KNIHY

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

PŘÍRODNÍ KLENOTY ČESKÉ REPUBLIKY
Zatímco kulturní a historické klenoty naší vlasti byly zpracovány v řadě výpravných publikací, neméně cenné klenoty přírodní zůstávají poněkud opomíjeny a jako by ukryty před povědomím širší veřejnosti. Jsou to neobyčejné typy krajin, biotopů i jednotlivých složek neživé i živé přírody. Čeští přírodovědci se rozhodli je "odtajnit" a jejich existenci a reprezentativní místa výskytu na území České republiky v této ojedinělé publikaci prozradit. Knihu ocení všichni zájemci o přírodní hodnoty na území Čech, Moravy a Slezska.
Rubín, J. a kolektiv, Academia, Praha 2006. Vydání 1.

TŘEBEL
Obraz krajiny s bitvou

Autor, představitel relativně nové vědní disciplíny – postmedievální archeologie – věnoval pozoruhodnou studii jedné z bitev třicetileté války (1647 v blízkosti Tachova). V první části konfrontuje písemné a ikonografické prameny s výsledky archeologického výzkumu místa a rekonstruuje průběh bitvy. V druhé části potom podává výklad o vývoji krajiny od pravěku do současnosti jako vzájemném prolínání a ovlivňování dějů přírodních a kulturních.
Matoušek, V., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

KAROLÍNA HERSCHELOVÁ
Žena, která objevila kometu

Karolína Herschelová byla první profesionální astronomkou v dějinách. Žila v osmnáctém století a zpočátku pouze pomáhala svému bratrovi Williamovi. Posléze však sama objevila řadu nebeských objektů a navždy se tak zapsala do dějin astronomie. Edice Žena a věda, v níž tato publikace vychází, mapuje osudy žen, které významně ovlivnily vývoj vědeckého poznání v minulosti i současnosti.
Hoskin, M., Academia (edice Žena a věda), Praha 2006. Vydání 1.

O PŮVODU ČLOVĚKA
Darwinovo klíčové dílo, ve kterém autor poprvé naplno vyslovuje myšlenku, že "člověk pochází z opice", a Bůh ho tedy nestvořil v jeho současné podobě, zvedlo v roce 1871 velkou vlnu nevole, kterou ovšem Darwin předpověděl: "Hlavní závěr, ke kterému jsem v této práci dospěl, že totiž člověk pochází z nějakého nižšího živočicha, bude mnoha lidem bohužel připadat velmi nechutný." Za svou teorií si ale přesto pevně stál a podložil ji četnými důkazy. Dnešního čtenáře již Darwin nešokuje, nicméně atraktivita tohoto díla ani po letech nezeslábla. Nesmírně zajímavé jsou i postřehy ohledně střetu přírodního výběru s lidskou civilizací. Tato kniha je rozšířena o Huxleyho esej o rozdílech mezi mozkem člověka a lidoopa a o Darwinovy poznámky a vychází v překladu Josefa Wolfa a Zory Wolfové.
Darwin, Ch., Academia (edice EUROPA), Praha 2006. Vydání 2.

DOBRÁCI OD PŘÍRODY
Frans de Waal je zoologem a etologem, specializujícím se na výzkum primátů. Je autorem dvou uznávaných knih Chimpanzee Politics a Peacemaking among Primates.V současné době působí v Yerkesově regionálním centru pro výzkum primátů. Kniha Dobráci od přírody, kterou do českého jazyka přeložil Marek Špinka, se zabývá evolucí morálky a hledá její kořeny mezi našimi nejbližšími příbuznými – vyššími primáty. Mezi příbuznými, s nimiž máme společného víc, než jsme si mnohdy ochotni přiznat…
Frans de Waal, Academia (edice Galileo), Praha 2006. Vydání 1.