Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > leden  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Miloslav Studnička
MASOŽRAVÉ ROSTLINY
Pokud rostliny požírají, vysávají a okusují živočichové, je to normální. Jestliže je ovšem potravní vztah opačný, je to podivuhodné. O masožravých rostlinách byla tudíž napsána spousta zahraničních publikací. Samostatnou knihu jim již na prahu moderní biologie věnoval dokonce i věhlasný Ch. Darwin. Tato nová publikace ale rozšiřuje shrnutí poznatků rozptýlených v literatuře o různé povídky a nekonvenční zprávy o živém bádání mimo oficiální proud vědy. Čtenáři v ní také najdou vzácné fotografie pořízené v mlžném lese kdesi na ostrově ztraceném v Nikaragujském jezeře nebo třeba v daleké Brazílii.

Jan Chlíbec
ITALSKÉ RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH STÁTNÍCH A SOUKROMÝCH SBÍRKÁCH
Základy dnešních sbírek italského renesančního sochařství u nás vznikaly v době od 18. do počátku 20. století, třebaže kořeny takto zaměřeného sběratelství sahají až do 16. století. Historií vztahů české uměnímilovné veřejnosti k italské renesanční kultuře se zabývají úvodní kapitoly knihy, po nich následuje podrobný soupis sochařských děl. Nejcennější část sbírek tvoří soubory drobných bronzů reprezentujících jak hlavní umělecká centra italské renesance (Benátky, Padovu, Florencii, Řím atd.), tak široké tematické spektrum – antickou mytologii a historii, oblíbené sošky zvířat, křesťanskou tematiku, drobné účelové předměty a architektonické prvky i v renesanci velmi oblíbené portrétní medaile.

Miroslav Verner
ABUSIR IX. THE PYRAMID KOMPLEX OF RANEFEREF, THE ARCHAEOLOGY
Publikace shrnuje nejdůležitější výsledky výzkumu pyramidového komplexu panovníka Raneferefa z 5. dynastie v Abúsíru. První, archeologickou část doplňuje analýza struktury a vývoje zádušního chrámu a rozbor chronologie komplexu a tvaru a významu pyramidy v kontextu Staré říše. Druhá část svazku je věnována konkrétním nálezům – stavebním grafitům, pečetítkům a pečetím, etiketám na nádobách, keramice, kamenným nádobám i korálkům a amuletům. Rozsáhlé kapitoly pojednávají o sochách, fajánsových a fritových inlejích. Multidisciplinární charakter dodávají publikaci kapitoly věnované archeobotanické analýze, štípané kamenné industrii i antropologickému zkoumání pozůstatků panovníkovy mumie. Vychází v anglickém jazyce ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V PROSINCI 2006

  1. Süskind, P. – Parfém: Příběh vraha
  2. Flégr, J. – Zamrzlá evoluce – aneb Je to jinak pane Darwin (vydáno s podporou AV ČR)
  3. Fajt, J. (editor) – Karel IV. Císař z Boží milosti (vydáno s podporou AV ČR)
  4. Šesták, Z. – Jak hřešil Žižkov před sto lety (vydáno za podpory Městské části Praha 3)
  5. Matoušek, V. – Třebel, Obraz krajiny s bitvou (vydáno s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Kundera, M. – Nesnesitelná lehkost bytí, Atlantis
  2. Halík, T. – Prolínání světů, NLN
  3. Francis, D. – Rozkazem, Olympia
  4. Holubová, E., Kraus, J. – Pravdu, prosím!, XYZ
  5. Legátová, K. – Nic není tak prosté, Paseka

Knihkupcův tip:

Studnička, M. – Masožravé rostliny, Academia

Marcela Murínová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz