Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > leden  > Obálka

NA PŘEDNÁŠKY DO BRNA

 

n_b_2007-01-02_141425.jpg n_b_2007-01-02_141426.jpg 

 

Nově vybudované přednáškové centrum Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně slavnostně otevřel 30. listopadu 2006 ředitel ústavu dr. Luděk Frank (na obr. vlevo) za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. Václava Pačesa a dalších významných hostů.
Centrum bylo postaveno za podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím Společného regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Akademie věd ČR. Ústavu, který úzce spolupracuje s vysokými školami i s brněnským průmyslem, se tak otevírají další možnosti kooperace s jinými vědeckými a odbornými institucemi veřejného i soukromého sektoru. Prvním proslovem inauguroval novou přednáškovou síň předseda AV ČR prof. Václav Pačes, který pohovořil o strategii a metodice genomiky, na niž mj. přístrojová technika navazuje.

Srd