Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > leden  > Evropská unie

Sedmé zasedání skupiny CEEN

 

Obrázek k článku 

 

Ve dnech 26.–27. listopadu 2006 se Akademie věd ČR ve spolupráci s Evropskou akademií věd a umění (EASA) ujala hostitelské role při konání již 7. zasedání zástupců CEEN (Central and Eastern European Network). Akci uspořádala v reprezentativních prostorách AV ČR – ve Vile Lanna, v Praze 6-Bubenči.

Zasedání zahájila recepce, které se zúčastnili významní zahraniční hosté, např. zástupce Evropského parlamentu Jerzy Buzek, za Evropskou komisi Monica Dietl, Philippe Galiay, Stylianos Katsoulakis, Atila Marjan, zahraniční členové CEEN z Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, zástupci Evropské akademie věd a umění Felix Unger, Gilbert Fayl a zástupci hostitelské Akademie věd ČR Václav Pačes, Jan Palouš, Jan Hrušák a další.

Předseda AV ČR Václav Pačes po uvítání všech přítomných hostů zdůraznil důležitou úlohu sítě CEEN v procesu integrace nových členských zemí do Evropského výzkumného prostoru ERA. Příspěvky zahraničních hostů se týkaly širokého spektra problémů: od výměny názorů na nový rámcový program spojený s navýšením finančních potřeb, nutnost rozšiřovat spolupráci zemí Evropské unie se zámořím, vytvoření Evropské vědecké rady ERC a její nová úlohy v 7. RP, přes myšlenky na vytvoření Evropského technologického institutu EIT, vymezení jeho právního statutu, personálního složení a dalších souvisejících otázek, až po potřebu integrovaného přístupu k inovacím. V této souvislosti citujeme Monicu Dietl: "ERC is a founding agency while EIT is a perfomer." Další témata se věnovala finančním otázkám.

Diskutovaná témata a potřeba reagovat na nové podmínky v rámci evropských zemí vedly k formulování budoucí strategie pro evropské země. Ta spočívá ve snaze zabránit odlivu mozků z Evropy do asijských zemí a USA pomocí nové evropské filozofie, která bude sloužit ku prospěchu celého kontinentu a nikoliv pouze určité části Evropy. Účastníci pražského zasedání CEEN se shodli, že pokud si máme udržet potřebnou úroveň konkurenceschopnosti a zabránit odlivu vědeckých kapacit, měli bychom investovat do vědecké infrastruktury.

V rámci prezentovaných příspěvků dostaly prostor i humanitní vědy a problémy týkající se otázek vládnutí ve společnosti, jako například boj proti terorismu a úloha multinárodních společností, role nevládních organizací a role občanů, problémy stárnutí populace atd.

Z jednání vyplynuly úkoly pro jednotlivé členské země: potřeba vytvořit společný projekt CEEN, způsoby financování sítě CEEN a úloha ERC. Za kontaktní osobu pro všechny akademie byl zvolen Robert Ian Smith. Příští zasedání CEEN se bude konat v červnu 2007 v Podhoráci (Černá Hora).

ALENA ŠTIKOVÁ,
Odbor pro evropskou integraci KAV